Una finestra a la web 2.0 que pretén que l’educació social tingui un lloc al món...

dijous, 28 de juny de 2012

Activitat Parlamentària

Al CEESC hem cregut oportú i necessari informar-vos de l’activitat parlamentària que creiem que pot ser d’interès per a la professió. A partir d’ara i un cop al mes, en farem un recull.

Us deixem el més destacat dels mesos de maig i juny:

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Aquesta Comissió  té per objectiu debatre temes com són les polítiques educatives i planificació, l’ordenació i innovació educatives, la formació professional i formació permanent, les universitats i la recerca.

15/05/2012
Proposta de resolució sobre la prevenció de l'exclusió social en la transició de l'escola al treball
Més informació

16/05/2012
Proposta de resolució sobre la continuïtat de les unitats d'escolarització compartida
Més informació


Comissió de Benestar, Família i Immigració

Aquesta Comissió té per objectiu debatre temes com són la política de serveis socials, de famílies. d’atenció als infants i als adolescents, d’ acolliments i adopcions, de polítiques d'inclusió social, de polítiques de la gent gran, d’immigració d’acció comunitària i de xarxa d'equipaments cívics i socials.


15/05/2012
Proposta de resolució sobre les situacions d'emergència social i la renda mínima d'inserció
Més informació

15/05/2012
Proposta de resolució sobre el col•lapse dels expedients de renda mínima d'inserció
Més informació


15/05/2012
Proposta de resolució sobre el millorament de l'atenció social a determinats col•lectius en situació o en risc d'exclusió social
Més informació

15/05/2012
Proposta de resolució sobre l'impuls del treball comunitari i del voluntariat
Més informació

15/05/2012
Proposta de resolució sobre la constitució d'una xarxa d'últim recurs de lluita contra l'exclusió social
Més informació

15/05/2012
Proposta de resolució sobre la protecció de les famílies
Més informació

15/05/2012
Proposta de resolució sobre la protecció de les persones en situació o en risc d'exclusió social
Més informació

12/06/2012
Proposta de resolució sobre la dinamització de l'Observatori Català de la Pobresa, la Vulnerabilitat i la Inclusió Social
Més informació

19/06/2012
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'establiment de mesures per a la pervivència de l'acció social de les entitats del tercer sector social
Més informació

19/06/2012
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inclusió de clàusules socials en els concursos públics
Més informació

19/06/2012
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions i els terminis per a la negociació d 'un pla de suport al tercer sector social
Més informació

19/06/2012
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions i els terminis per a l'elaboració d'un programa de prevenció i atenció en diferents zones del territori o amb un risc especial per a la infància i l'adolescència
Més informació

19/06/2012
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a l'equiparació dels ajuts a l'acolliment en família extensa amb els ajuts a l'acolliment en família externa
Més informació

19/06/2012
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions amb relació a les polítiques de prevenció mitjançant el treball amb famílies amb infants en situació de risc i de promoció de centres oberts
Més informació

19/06/2012
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la figura de l'assistent personal
Més informació

19/06/2012
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions per al desplegament el 2011 de la Llei de l'Estat 39/2006, relativa a la dependència
Més informació

19/06/2012
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'evolució del cost d'inversió en data del 31 de desembre de 2010 amb relació a la Llei de l'Estat 39/2006, relativa a la dependència
Més informació

19/06/2012
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol•licituds, valoracions i prestacions atorgades amb relació a la Llei de l'Estat 39/2006, relativa a la dependència
Més informació

19/06/2012
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'aplicació d'una moratòria en el desplegament de la Llei de l'Estat 39/2006, relativa a la dependència
Més informació


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada