Una finestra a la web 2.0 que pretén que l’educació social tingui un lloc al món...

divendres, 3 d’agost de 2012

Activitat Parlamentària del mes de juliol

El mes passat ja vam començar a recopilar-vos l'activitat parlamentària que creiem que podia ser d’interès per a la professió. Com us vam dir, un cop al mes, en farem un recull.

Us deixem el més destacat l’activitat parlamentària del mes de juliol:

Comissió de Benestar, Família i Immigració
Tramitacions

Compareixença de Francesc Cárdenas, delegat de l'Associació per a la Defensa del Menor, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre l'Associació i les seves propostes

Compareixença d'una representació de les Entitats Catalanes d'Acció Social davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a presentar l'Informe INSOCAT per a la millora de l'acció social

Control del compliment de la Resolució 664/IX, sobre el desplegament de la Llei 10/2010, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, respecte al coneixement de la llengua catalana

Control del compliment de la Resolució 665/IX, sobre els ajuts a les famílies nombroses

Control del compliment de la Resolució 667/IX, sobre el finançament per a plantilles de professionals dels serveis socials bàsics i sobre programes mixtos de formació i contractació

Control del compliment de la Resolució 668/IX, sobre una nova gestió de la renda mínima d'inserció

Control del compliment de la Resolució 669/IX, sobre l'impuls del treball comunitari i del voluntariat

Control del compliment de la Resolució 670/IX, sobre la protecció de les famílies

Control del compliment de la Resolució 671/IX, sobre la protecció de les persones en situació o en risc d'exclusió social

Control del compliment de la Resolució 672/IX, sobre el millorament de l'atenció social a determinats col·lectius en situació o en risc d'exclusió social

Control del compliment de la Resolució 673/IX, sobre els processos d'adopció a Mali

Proposta de resolució sobre el col·lapse dels expedients de renda mínima d'inserció

Proposta de resolució sobre el Pla de prevenció i atenció de zones d'actuació preferent

Proposta de resolució sobre la constitució d'una xarxa d'últim recurs de lluita contra l'exclusió social

Proposta de resolució sobre la construcció d'una residència per a la gent gran a la zona del Ter-Brugent

Proposta de resolució sobre la suspensió de l'aplicació dels models de protocols d'usos lingüístics de la Generalitat al Departament de Benestar Social i Família

Proposta de resolució sobre les situacions d'emergència social i la renda mínima d'inserció

Proposta de resolució sobre l'habilitació pressupostària de les places del centre de dia del barri de Mangraners, de Lleida, compromeses per conveni el 2011

Proposta de resolució sobre l'impuls del treball comunitari i del voluntariat

Proposta de resolució sobre l'obertura del centre de dia d'Horta de Sant Joan

Resolució 663/IX del Parlament de Catalunya, sobre la continuïtat del projecte IntegrARTE i del suport al Centre d'Atenció Integral al Discapacitat, de Montcada i Reixac

Resolució 664/IX del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament de la Llei 10/2010, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, respecte al coneixement de la llengua catalana

Resolució 665/IX del Parlament de Catalunya, sobre els ajuts a les famílies nombroses

Resolució 666/IX del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment de l'aplicació de la Llei de l'Estat 39/2006, relativa a les persones en situació de dependència, el 2012

Resolució 667/IX del Parlament de Catalunya, sobre el finançament per a plantilles de professionals dels serveis socials bàsics i sobre programes mixtos de formació i contractació
Resolució 668/IX del Parlament de Catalunya, sobre una nova gestió de la renda mínima d'inserció
Resolució 669/IX del Parlament de Catalunya, sobre l'impuls del treball comunitari i del voluntariat

Resolució 670/IX del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de les famílies

Resolució 671/IX del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de les persones en situació o en risc d'exclusió social

Resolució 672/IX del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de l'atenció social a determinats col·lectius en situació o en risc d'exclusió social

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre les conclusions del grup de treball per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família per a informar sobre l'informe intern sobre l'ús de les contencions físiques amb la gent gran ingressada en residències

Sol·licitud de compareixença de la directora general de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els treballs de la Taula sobre excedents alimentaris

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre l'actuació del Govern davant les retallades anunciades pel Govern de l'Estat

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre les raons per a no efectuar cap pagament durant el juliol a les entitats socials

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre l'informe intern sobre l'ús de les contencions físiques amb la gent gran ingressada en residències

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre la repercussió del projecte Eurovegas en l'àmbit dels serveis socials

Comissió d'Ensenyament i Universitats
Tramitacions

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació 
Més informació


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada