Una finestra a la web 2.0 que pretén que l’educació social tingui un lloc al món...

dijous, 29 de juliol de 2010

PROPOSTA del CGCEES de convalidació de la dipomatura en Educació Social a Títol de Grau


Com ja sabeu, amb el Pla Bolonya, la diplomatura en Educació Social ha esdevingut un Títol de Grau.
Tot i que els títols universitaris oficials anteriors al nou pla mantenen tots els seus efectes acadèmics i professionals, depèn de cada universitat reconèixer l'expedient acadèmic dels alumnes que decideixin cursar un màster o un programa de doctorat.

El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), entitat a la qual pertany el CEESC i la resta de col·legis professionals d'educadores i educadors socials de l'Estat espanyol, coneix la inquietud que aquest tema suposa per a tots aquells diplomats i diplomades en Educació Social. És per això que ja fa un temps que hi està treballant.

Tenint en compte una sèrie de factors, com ara que el Reial Decret 1224 reconeix les competències professional adquirides per experiència laboral; que en el Reial Decret 1125/2003 s'especifica que 1 crèdit ECTS equival a 25/30 hores de dedicació i aprenentatge real (és a dir, que 60 crèdits ECTS suposen de 1.500 a 1.800 hores); i que el fet que 1 any de feina en jornada de 40 hores setmanals, suposa 1.920 hores reals de dedicació i aprenentatge real, el CGCEES proposa la convalidació automàtica del títol de Graduat/ada en Educació Social a totes aquelles persones que, tenint el títol de Diplomat/ada en Educació Social, demostrin com a mínim 1 any d'experiència laboral en un àmbit vinculat a l'Educació Social i realitzin el treball de final de grau corresponent.

Us fem arribar, doncs, aquesta proposta i us mantindrem informats de com van les gestions amb la resta d'agents implicats.