Entrades

Enquesta als treballadors/ores dels recursos residencials de protecció a la infància i l'adolescència

El passat 30 de març la seu del CEESC va acollir la presentació de les conclusions de l' Enquesta als treballadors/ores dels recursos residencials de protecció a la infància i l'adolescència elaborada per la Coordinadora d’Intervenció Social de la CNT Catalunya-Balears. Aquestes dades actualitzen les de l' Informe sobre la situació professional i laboral als diferents centres i recursos del sistema de protecció a la infància i l’adolescència de Catalunya , que va presentar el CEESC el desembre de 2019. L’enquesta, que han respost més de 170 professionals de centres de protecció a la infància i l’adolescència, retrata la precarietat laboral que viu el sector. De les dades es desprèn el perfil actual de les treballadores; contrasta la percepció de precarietat amb dades; i observa les deficiències existents per a poder fer un diagnòstic i poder donar visibilitat a les situacions existents.  De les dades recollides podem destacar: Alta temporalitat del sector, que no garantei

El nen sense nom. Un conte sobre el dret dels infants a tenir nom

Ficció, autobiografia i assaig escrits des de l'Educació Social

Te Pūao-te-Āta-tū (l’alba)

Seminari Internacional Infància, famílies i vulnerabilitat, Lleida juliol 2023

L’esport saludable al servei de l’educació, la cultura i la cohesió social

Sinèrgics, el primer coworking de retorn social que cerca crear comunitat

Activisme social i mediació

Mobilitzacions previstes per part de professionals de l’Acció Social