Entrades

La incorporació de la perspectiva socioeducativa en l’acció policial: Una anàlisi de la situació a la Policia de Catalunya

Carnaval de Blogs 2017

Decrecimiento y educación social

Els drets humans com a punt de partida de les nostres respostes, no com a lloc d'arribada: el poder performatiu del llenguatge

Aprendre a programar o programar per aprendre?

Quines parelles ballaran al Carnaval de Blogs 2017?

L'educació social i el model de salut biopsicosocial

Una experiència formativa amb cavalls

Projecte internacional Closer

El perfil de les i els professionals de joventut a Catalunya ara

‘La Model: 113 anys i un dia’

Educació Transformadora

El Cercador d’expertes, eina per visibilitzar el talent de les educadores socials

Biblioteca Pública i Compromís Social

Nou Model Serveis d’Intervenció Socioeducativa: estan desapareixent els Centres Oberts?

Crear alternativa: l’empresa social com a eina per a resoldre grans reptes socials