Crear alternativa: l’empresa social com a eina per a resoldre grans reptes socials

La col·laboració d’avui al blog ve de la ma de l’Associació Social Business City Barcelona, un programa d’actuació de caire internacional, l’objectiu del qual és transformar les necessitats socials de la ciutat mitjançant la promoció i el suport a l’emprenedoria social i les empreses socials. 

És realment sostenible emprendre amb una visió social crítica, transformadora i compromesa? Des de Social Business City Barcelona no només ho afirmen, si no que ho faciliten i impulsen.

Crear alternativa: l’empresa social com a eina per a resoldre grans reptes socials


En els últims anys hem presenciat tota una sèrie d’episodis, tant a nivell local com global, que han fet trontollar les estructures socioeconòmiques dominants, evidenciant la necessitat de replantejar i transformar els sistemes de fer i de pensar establerts. Hem crescut en un context on els actors econòmics hegemònics han exhibit el prioritzar el creixement mesurat en beneficis en detriment dels interessos basats en les persones i el benestar col·lectiu, on les relacions empresarials han reforçat la pobresa, l’exclusió, la precarització, les desigualtats socials, així com han significat una devastació mediambiental. Però ja fa temps que formes diverses i alternatives de fer empresa s’han estat gestant i arrelant al territori, demostrant que una altra forma de producció, d’intercanvi i de consum no només és possible, sinó que és una realitat. Una manera de fer empresa on l’activitat econòmica esdevé una eina potencial per a fer front als reptes i les necessitats socials.Aquest és el punt de partida de les persones que han optat per emprendre des d’una visió social crítica, transformadora i compromesa. L’empresa social col·loca al mercat un producte o un servei sorgit de la detecció d’un repte o una necessitat social, i reinvertirà els beneficis obtinguts en la seva activitat per tal de fer més efectiva i perdurable la seva finalitat última: crear impacte positiu i generar canvis socials.


Des de l’associació Social Business City Barcelona volem donar suport i impulsar la creació d’aquestes empreses que parteixen de criteris socials, mediambientals i culturals, creient necessària una transformació radical del sistema econòmic. Volem visibilitzar i conscienciar entorn els conceptes d’emprenedoria i empresa social, demostrant que existeixen maneres d’apoderar-nos i fer-nos partícips de l’activitat econòmica que ens permeten introduir perspectives i relacions transformadores per tal de canviar les regles de joc. Amb aquest objectiu, des de l’associació es dissenyen i implementen actuacions encaminades a promoure i acompanyar aquests processos de gestació i creació, com és el Laboratori de Co-creació d’Empreses Socials. Aquesta iniciativa ofereix un espai de treball col·laboratiu, tallers formatius i assessorament expert en la fase de creació i la consolidació dels projectes d’empresa social. D’aquesta manera, convoquem a les persones o entitats socials que tinguin un projecte d’empresa social i necessitin impulsar-lo, per tal de poder acompanyar-los a fer realitat la seva iniciativa transformadora.


Anna Domènech. Associació Social Business City Barcelona