Entrades

Resum de les Assemblees del CEESC de 18 de desembre de 2010

COACHING TRANSFORMACIONAL (formació al CEESC)

SOCIALITZATS?

10 motius per venir a l'assemblea

“EP JOVE! HISTÒRIES D’EL PUNTET”

Enfortint el teixit associatiu de Barcelona

Noves realitats socioeducatives en l'àmbit familiar

ASSEMBLEA DEL CEESC

ReCREO, ArTs i EdUcAcIÓ

Presentació de l'E-Joventut. Espai Virtual de Recursos per a les Polítiques de Joventut

15 de novembre - Data límit per fer aportacions al III Congrés del Tercer Sector Social

Cultura I Oci en l'àmbit penitenciari

Detecció de maltractaments des dels recursos educatius no formals

Els serveis socials: agents de control o agents de transformació social?

Curs d'Artteràpia per a Educadors/es Socials

RECURSOS MUSICALS ADREÇATS ALS EDUCADORS/ES SOCIALS

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i el CEESC

2a edició Premi Internacional en Educació Social Joaquim Grau i Fuster

VAGA GENERAL DEL 29 DE SETEMBRE

UN BLOC I UNA INVITACIÓ

XARXES SOCIALS, PRIVACITAT I EDUCACIÓ.

TWITTER A LES AULES

LA CRISI EN EDUCACIÓ