Detecció de maltractaments des dels recursos educatius no formals

Seminari: Detecció de maltractaments des dels recursos educatius no formals
A càrrec de:

Natàlia Martínez Gené, llicenciada en Psicologia i Màster en Psicologia clínica i de la Salut; actualment psicoterapeuta infantil i d’adults.

Objectius:

- Entendre les dinàmiques de maltractament infantil dins les families
- Donar recursos i eines terapèutiques per a la detecció dels maltractaments

Continguts:
- Què entenem per maltractament infantil.
- Indicadors de maltractament infantil.
- Factors de fragilitat, de risc i protectors dins la família.
- Families i funcionaments familiars maltractants.
- El maltracte com a nen, símptoma i depositari de la conflictiva familiar.
- Nens resilients.
- Intervencions institucionals: protectores i terapèutiques.

Durada: 9 hores (2 sessions de 4,5 hores)
Dates: 9 i 11 de novembre.
Horari: dimarts i dijous de 9h a 13:30h.

Data límit d’inscripcions: 2 de novembre.
Lloc: Reus (espai per concretar).

+ informació: http://www.ceesc.cat/

Organitza: Grup de Treball de Centres Oberts del Camp de Tarragona.