ASSEMBLEA DEL CEESC


Assemblees del CEESC - 18 de desembre de 2010

Us convoquem, el proper dia 18 de desembre a l'Assemblea Extraordinària del CEESC, a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10.00 hores en segona, i a l'Assemblea Ordinària, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11.00 hores en segona.

Lloc:
Seu social del CEESC
c. Aragó, 141-143 4a planta
Barcelona

Ordre del dia de l'Assemblea Extraordinària
Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea Extraordinària anterior, de 27 de març de 2010.
Aprovació, si escau, del Reglament de Participació.
Precs i preguntes.

Ordre del dia de l'Assemblea Ordinària
1. Temes ordinaris:
Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea Ordinària anterior, de 27 de març de 2010.
Aprovació, si escau, del Pla de Treball per a l’any 2011.
Aprovació, si escau, de les quotes del CEESC per a l’any 2011 i de les possibilitats de temporalització.
Aprovació, si escau, del Pressupost per a l’any 2011.

2. Informacions.
3. Precs i preguntes.

Trobareu tota la documentació en aquest enllaç.