VAGA GENERAL DEL 29 DE SETEMBRE

Davant la convocatòria de vaga del proper 29 de setembre, una entitat com la nostra, el CEESC, quan veu que la responsabilitat de la resolució d'una crisi greu com l’actual recau només sobre un grup de la població (el més vulnerable), ha de pronunciar-se i reclamar el que és realment educatiu i ajuda socialment a construir.

Les educadores i els educadors socials, en la nostra pràctica professional, sovint diem que una crisi pot ser una oportunitat per millorar, ara bé, perquè això sigui així, tothom ha d’assumir les seves responsabilitats i el procés que porti a la sortida de les dificultats ha de ser just i equitatiu (en consonància amb la responsabilitat de cadascú). Si no es donen aquests valors, ens trobem amb la llavor de futures desigualtats i conflictes socials.
Considerem que la sortida que el Govern planteja a la crisi és una sortida en fals ja que es focalitza en gran mesura sobre els treballadors i assalariats, que ni molt menys en són els responsables.
Cal que tots els que han estat d’alguna manera responsables d’haver arribat a la situació de crisi actual se’n responsabilitzin també per trobar-ne la sortida.
Per tot això, des del CEESC donem suport a la vaga del 29 de setembre i, en conseqüència, les nostres seus romandran tancades.