Enfortint el teixit associatiu de Barcelona

Entrevista a Montse Balaguer, educadora social i presidenta del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), entitat impulsora del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona.

En quin estat de salut es troba el moviment associatiu de la ciutat de Barcelona?

L'estat de salut és bo. El moviment associatiu ha canviat i va creixent. És cert, però, que tot i aquest creixement, existeixen problemes de fons que hem anat arrossegant des de fa molts anys i que caldria combatre perquè no ens permeten seguir creixent com a sector. Moltes entitats creixen de forma individual. El creixement com a sector, com a xarxa, és el que potser està costant més. Cal procurar que aquesta maduració es faci de forma positiva, saludable i respectuosa amb totes les entitats.

Per què es planteja ara un segon congrés d’associacions a Barcelona?

En primer lloc perquè ja s’ha donat resposta a molts dels reptes que van sorgir del primer congrés, fet l’any 2001-2002. Però també perquè, lògicament, el teixit associatiu és dinàmic i va creixent, surten nous reptes, noves preguntes, noves expectatives i noves necessitats i, per tant, necessitem trobar eines perquè el creixement continuï i que la cohesió sigui real. El 2n Congrés d’Associacions de Barcelona es planteja per aconseguir respostes a tres reptes fonamentals: el reconeixement associatiu, el finançament i l’ús de l’espai públic i d’equipaments.

Les associacions demanem reconeixement social. La ciutadania sap que existim, però creiem que encara ho ha de saber més. Ens interessa establir complicitats amb aquesta ciutadania per ser capaços, tots plegats, que entenguem allò que fem i per què ho fem.

Quant a finançament, a banda de les subvencions, les associacions hem de ser capaces de ser creatives i trobar noves formes de finançament, no només a nivell econòmic, sinó també maneres de compartir recursos, projectes i fer intercanvis en espècie, tant entre entitats com entre entitats i administracions.

Pel que fa a la reivindicació d’equipaments, moltes entitats estan ubicades en locals municipals, altres tenim locals de propietat i altres estem en locals de lloguer. Hem de regular aquesta situació i garantir que totes les entitats puguin treballar en espais dignes, ja que n’hi ha moltes que estan treballant en precari i això dificulta el seu creixement. D’altra banda, últimament, i per motius molt diversos, el carrer s’està privatitzant i les entitats tenim problemes per utilitzar-lo com a espai de socialització. Per tant, necessitem tornar a ocupar els carrers com a espai de creació de ciutadania.

La descentralització és un element clau en la metodologia d'aquest segon congrés...

Volem que la gent de les entitats sigui la protagonista d’aquest Congrés. És per aquest motiu que el 2n Congrés s’ha pensat de forma descentralitzada, perquè tingui lloc en els districtes de la ciutat. S’està treballant des de cada territori, amb les entitats de segon grau coordinant les seves entitats de base, per tal que siguin les pròpies associacions les que s’apoderin d’aquest Congrés. I això és possible perquè el sector associatiu no està en crisi, com molta gent es capfica a dir. És precisament perquè aquest sector associatiu ha evolucionat, que ara és capaç d’organitzar els seus processos congressuals i els seus processos de debat intern.

Un dels objectius d'aquest segon congrés és mostrar el valor de l'associacionisme. Quin és el missatge que es vol transmetre a la ciutadania?

Associar-se val la pena, és bo per a la ciutat i per als ciutadans, perquè creen vincle, creen comunitat. L'associacionisme et fa créixer com a ciutadà i et fa implicar-te en el teu dia a dia.

No podem esperar que només votant cada quatre anys la nostra ciutat sigui millor. La nostra ciutat serà millor en la mesura que tots els ciutadans i ciutadanes ens impliquem i entenguem que podem fer coses per a la nostra ciutat en qualsevol àmbit, des de la cultura, des de la salut, des de la gent gran o des de les reivindicacions urbanístiques.

***
Pàgina web del 2n Congrés d'Associacions: http://www.congresassociacionsbcn.cat