Cultura I Oci en l'àmbit penitenciari


JORNADA DE REFLEXIÓ I APLICACIÓ: Com treballar la creació de vincles i xarxes que afavoreixin la cultura i l’oci dins l'acció socioeducativa en l’àmbit penitenciari

Organitza: Grup de Treball en l’Àmbit Penitenciari

A càrrec de: Elizabeth Uribe Pinillos. Llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona. Formadora de formadors en Interculturalitat, CAIM/CBI. Màster en Estudis Interdisciplinaris de les dones, Duoda.
Luz Marina Gil, pedagoga i actriu. Integrant de 'Mujeres en Escena'. 

A partir de la pregunta "Com explicar i treballar el temps d’oci dins l'acció socioeducativa en l’àmbit penitenciari?" volem treballar un aspecte poc desenvolupat en la nostra feina diària com a educadors i educadores socials a presons. Buscarem eines, vincles, espais i xarxes noves per poder-les aplicar a la nostra tasca en un espai d'intercanvi i de pluja d'idees.

Objectius
Donar eines per a la reflexió i fer ús de l’oci com a espai privilegiat de cultura i de llibertat dins l'acció socioeducativa en l’àmbit penitenciari.
Presa de consciència dels dos aspectes de la relació: amb un mateix i amb l’altre.
Treballar i conèixer els diferents àmbits on es desenvolupa la relació: íntim, privat, social, públic i ciberespai.
Fer un treball d’autoreflexió respecte de les experiències i vivències de gestió del temps (dins-fora, important-urgent).
Conèixer i aplicar eines per a la gestió del temps lliure i dins d’ell, el temps d’oci.
Metodologia: Exposició. Espai de treball en petits grups. Intercanvi i devolució a gran grup.

Data: Dilluns, 22 de novembre de 9.30h a 18.00h
Data límit d'inscripcions: 15 de novembre.

Preu:
Preu per a col·legiats/ades i amics/igues del CEESC: 25 €
Preu per a no col·legiats/ades: 40 €
Preu per a persones en atur, pensionistes i/o estudiants: 30 €

Lloc:
Seu social del CEESC
Aragó, 141-143, 4ª planta
08015 Barcelona
Tel. 93 452 10 08