Infants i adolescents migrants sols, un desafiament per a les entitats socials de Catalunya i el Marroc


Avui la Celia Premat, antropòloga, educadora social i col·legiada 6915, especialista en dinàmiques comunitàries, conflicte i participació, i amb experiència al món de l’educació i de la investigació aplicada a la planificació estratègica, ens presenta l’estudi Emancipación, discriminaciones y violencias en las migraciones juveniles, publicat el juliol passat conjuntament amb la Paula Mora, que va donar suport en el treball de camp.

El projecte RASSIF, per la protecció transnacional dels drets dels menors migrants, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament de Barcelona,  i gestionat pel Casal dels Infants per l’acció social als barris de Sant Adrià del Besòs, amb la col·laboració de l’ONG AIDA i les entitats locals, AICEED i Bayti, té com a finalitat contribuir a la garantia dels drets dels menors migrants marroquins responent als reptes que suscita la seva mobilitat transnacional. La nostra voluntat ha estat establir un diàleg entre els diferents agents socials a través del qual les situacions de violència i desigualtats que viuen els menors migrants marroquins durant el seu itinerari migratori entre Tànger/Casablanca i Catalunya puguin ser compreses, analitzades i visibilitzades, alhora que es busquen les respostes a la complexitat de situacions que viuen aquests joves.


El projecte es va iniciar l’any 2021. Amb la nova fase del projecte (2022-2023) s’ha col·laborat amb el grup d’investigació JOVIS.com (Universitat Pompeu Fabra) per tal d’elaborar un informe sobre la situació dels menors i joves.

Aquest acord de col·laboració entre JOVIS.com i el Casal dels Infants parteix de la voluntat d’aportar i enriquir el treball d´intervenció social amb grups juvenils migrants o migrats a Tànger i Barcelona. Amb aquesta col·laboració es vol complementar l’enfocament transnacional del projecte de Rassif i acompanyar el Casal i els seus socis (AICEED a Tànger, AIDA i Bayti a Casablanca) a cercar sinergies, metodologies i propostes entre els professionals de les dues ribes per millorar la protecció dels drets dels migrants marroquins sols, tant a Tànger, Casablanca com a Barcelona. En aquesta segona edició hem treballat fonamentalment el marc metodològic que ha permès incidir, millorar i, a llarg termini, transformar el paper dels actors en aquest procés.

Hem volgut continuar contribuint a cercar els mecanismes que garanteixin els drets dels menors migrants marroquins responent als reptes que suscita la seva mobilitat transfronterera. En aquesta edició hem posat l’èmfasi en l’ús de metodologies participatives que permetin a aquests dos actors socials convertir-se en protagonistes de la construcció del coneixement i de la transformació de les seves realitats. S’ha treballat des de l’antropologia transformadora, implicada i col·laborativa, és a dir, donant als protagonistes un paper actiu en la investigació, investigant amb i juntament amb ells per, des del compromís social comú, poder modificar aquelles situacions que generen desigualtat social. La investigació-acció participant ha estat el nostre instrument de treball.

La formació i el debat entre els diferents professionals, duts a terme des d’una perspectiva transnacional i amb la participació activa dels joves, ha donat com a resultat l’informe Emancipación, discriminaciones y violencias en las migraciones juveniles (PREMAT, C. i MORAL, P., 2023). L’impuls d’aquest projecte respon a la idea que siguin els educadors i professionals els qui, a través de la formació transnacional en mètodes de recerca i de participació, generin noves propostes i siguin capaços d’implementar i liderar processos que empoderin els joves i construeixin aliances dels joves amb les institucions que els acompanyen.

Per poder desenvolupar la investigació participativa es van organitzar espais de recerca segons territoris i en cadascun d’ells es va intentar aprofundir sobre els diferents moments del procés migratori. Per fer-ho es van organitzar parelles d’investigadors jove-educadors que van intentar, en el seu recorregut, descobrir, analitzar i organitzar una mini investigació de camp que els permetés descobrir i comprendre el procés migratori i les conseqüències per als joves i les seves famílies.

L’enfocament de drets humans d’infants i joves vol reconèixer-ne la dignitat i l’equitat en l’accés als recursos i les oportunitats. Per això l’opció és fugir d’una mirada etnocèntrica. Això ens va obligar a incorporar-nos als contextos de vulneració i discriminació, i a haver d’acceptar les diferències i les diversitats interseccionals, on l’heterogeneïtat acaba tenint pes. En definitiva, parlem de narratives, diàlegs, subjectivitats, relacions conflictives i construccions identitàries que tenen la clau de modificar i canviar bona part de qui són i què volen ser els joves en el seu recorregut vital.

Ens dissenyen la migració, però també allò que la impulsa, entenent que al darrere hi ha la voluntat d’emancipació, la violència viscuda i els mecanismes d’exclusió que puguin viure en aquest recorregut.

La nostra voluntat era poder construir un espai de treball comú que sorgís del mateix procés participatiu. Han de ser espais de treball consolidats que potenciïn aliances de manera gradual i on es construeixin objectius comuns. D’aquesta manera seran paraigües per impulsar processos i espais formatius consolidats i alhora transnacionals. La nostra voluntat ha estat transformar-ho en un observatori capaç d’acompanyar, detectar i supervisar aquestes noves i permanents realitats que es modifiquen i que reclamen una protecció i una aliança per part de tots els actors socials. Per això, es va formar un grup motor que va acompanyar el procés i que va acabar definint els objectius propis.

Esperem que aquesta lectura us ajudi en la vostra pràctica professional però que, alhora, impulsi i generi un espai de reflexió professional que modifiqui la mirada cap als joves i les seves necessitats.


Les fotos de l'article han estat proporcionades pel casal d'infants del Marroc.