Seminari Internacional Infància, famílies i vulnerabilitat, Lleida juliol 2023

El proper Seminari Internacional Infància, famílies i vulnerabilitat (GIREFV), que posarà el focus en els processos de coproducció i codiseny de recursos per a la participació de les famílies en situació de vulnerabilitat, tindrà lloc a Lleida els propers 6 i 7 de Juliol 2023.


Aquí podeu consultar el programa i la informació per inscriure'us (places limitades i admissió per ordre d'inscripció.

A més, fins el dia 15 d'abril està oberta la crida a presentar experiències pràctiques i/o de recerca que contribueixin a la comprensió de perspectives i vies d'acció que tinguin com a objectiu donar suport al desenvolupament i la implementació de l'enfocament participatiu amb famílies vulnerables.

Si el resum és per a una presentació basada en un o diversos projectes de recerca empírica, pot incloure el següent:

  • Antecedents i propòsit: descripció del problema, objectius de l'estudi, preguntes d'investigació i/o hipòtesis.
  • Mètodes: disseny de l'estudi, inclosa una descripció dels participants i les estratègies de selecció, procediments de recopilació de dades, mesures i enfocaments d'anàlisi.
  • Resultats: resultats específics resumits.
  • Conclusions i implicacions: descripció dels principals resultats de l'estudi i implicacions per a la pràctica, la política o la recerca futura.

Si el resum és per a una presentació basada en una o diverses experiències pràctiques, pot incloure el següent:
  • Antecedents i propòsit de la presentació.
  • Repte/Objectius que persegueix el programa, projecte o intervenció.
  • Metodologia emprada.
  • Resultats obtinguts i impacte.
  • Aplicabilitat: com la presentació abordarà un o més dels objectius i temes del seminari.
  • Conclusions i implicacions de la presentació per a la pràctica, la política o la recerca futura.

La xarxa de recerca GIREFV (Groupe International de Recherche Enfants, Familles et Vulnérabilités) fou establerta formalment l'any 2018 per un grup internacional d'investigadors de les universitats de Trois-Rivières, Mont-real, Praga, Lleida, Pàdua, París-Nanterre i Besançon. L'objectiu de GIREFV és explorar i investigar la participació dels infants i les famílies en els sistemes de protecció de la infància per fer front als reptes organitzatius i professionals i desenvolupar nous enfocaments per la feina amb les famílies.