Enquesta als treballadors/ores dels recursos residencials de protecció a la infància i l'adolescència

El passat 30 de març la seu del CEESC va acollir la presentació de les conclusions de l'Enquesta als treballadors/ores dels recursos residencials de protecció a la infància i l'adolescència elaborada per la Coordinadora d’Intervenció Social de la CNT Catalunya-Balears.Aquestes dades actualitzen les de l'Informe sobre la situació professional i laboral als diferents centres i recursos del sistema de protecció a la infància i l’adolescència de Catalunya, que va presentar el CEESC el desembre de 2019.

L’enquesta, que han respost més de 170 professionals de centres de protecció a la infància i l’adolescència, retrata la precarietat laboral que viu el sector. De les dades es desprèn el perfil actual de les treballadores; contrasta la percepció de precarietat amb dades; i observa les deficiències existents per a poder fer un diagnòstic i poder donar visibilitat a les situacions existents. 

De les dades recollides podem destacar:

  • Alta temporalitat del sector, que no garanteix la qualitat en l’atenció. 
  • Responsabilitats no pagades. El 50% considera que el seu salari no es correspon a les funcions que realitza.
  • El 65% de les enquestades no reben cap plus salarial.
  • No s’ha rebut cap complement salarial de risc, ni després de la situació viscuda amb la Covid.
  • No és respecten els descansos durant la jornada , ni hi ha espais que els garanteixin.
  • En el 24% es donen incompliments de les ràtios infant-educadora. 
  • El 72,4% han patit agressions físiques i/o verbals, que es normalitzen. No hi ha protocols.
  • El 76,5% assegura que la seva feina li genera estrès, ansietat, depressió i dificultat per conciliar la son, efecte per la salut associats als riscos psicosocials.
  • Les formacions són considerades inadequades, inexistents, genèriques o corporatives. 

La Coordinadora, que es va constituir el febrer del 2022, ha aprofitat l’acte per presentar  les principals actuacions dutes a terme durant aquest primer any i les estratègies a emprendre al llarg d’aquest 2023.

El CEESC estem col·laborant amb la Coordinadora d’Intervenció Social de la CNT Catalunya – Balears, amb el Servei de Prevenció Aliè de Riscos Laborals (SEPRA), i amb IACTA - Cooperativa d’assessorament jurídic i de transformació social, per elaborar un estudi que té com a finalitat conèixer l’actuació que fan les empreses, administracions, serveis de prevenció de riscos laborals i les mútues de treball davant les situacions d’assetjament, violència o discriminació que pateixen els professionals de l’educació social en el seu lloc de treball. Actualment estem treballant en les dades obtingudes de l’Enquesta sobre situacions d'assetjament, violència o discriminació al lloc de treball, que vam tancar el desembre del 2022. 

>Les conclusions de l’enquesta
>El Top 10 de l’enquesta del sector social.
>Noticia a Social.cat: “Set de cada deu treballadores de centres d’atenció a la infància afirmen haver patit agressions a la feina” 
>També us pot interessar: Informe: La figura de l’educadora i l’educador social a l’actual Sistema Català d’Atenció i de Protecció a la Infància i l’Adolescència. (2020)