Una finestra a la web 2.0 que pretén que l’educació social tingui un lloc al món...

dimecres, 20 d’octubre de 2010

RECURSOS MUSICALS ADREÇATS ALS EDUCADORS/ES SOCIALS

La pregunta de la setmana passada al nostre bloc: "Estàs satisfet/a amb el teu sou d'ES?" ha donat aquest resultat: Participació:  35. Respostes: Si: 20% No: 80%.                    .
Aquesta setmana et preguntem: 
Estan ben definides les funcions de l'ES al teu lloc de treball?

_________________________________________________
RECURSOS MUSICALS ADREÇATS ALS EDUCADORS/ES SOCIALS
ESPAI FORMATIU AL CEESCCurs Recursos Musicals adreçats als Educadors/es Socials

A càrrec de: Sebastià Gutiérrez, Llicenciat com a Professor Superior de Música al Conservatori Superior de Música del Liceu i educador social habilitat, de l’Associació Music Om

“La Música es una forma d’expressió sensible de l’ésser humà mitjançant el so “

Certament per poder arribar a expressar-se a través de qualsevol manifestació artística es requereixen unes condicions que tots tenim més o menys desenvolupades ; segons les capacitats naturals, la formació educativa i els condicionants socials que ens envolten; però es evident que totes les persones tenim capacitats ( amb més o menys dificultats ) per expressar , comunicar i gaudir a través de la Música.

Es obvi que els/les Educadors/es Socials, quan consideren adient , apliquen certs recursos musicals dins les seves diversificades tasques i la proposta d’aquesta activitat de formació tracta d’ampliar aquests recursos musicals que poden arribar a oferir nous horitzons per generar creativament noves activitats dins la tasca de l’Educador/a.

Per això aquesta activitat es vol adreçar a tots els Educadors/es , independentment dels seus coneixements musicals previs a l’activitat.

Objectius:

- Sensibilitzar als Educadors/es Socials per l’aplicació i ampliació de recursos musicals dins la seva tasca.

- Valorar la Música com a Art i amb conseqüència com a forma d’expressió sensible - Ensenyar resumidament els coneixements musicals bàsics ( Llenguatge , harmonia, cant, instrumentació, etc. ) de forma teòrica i pràctica.

- Relacionar la Música amb altres tipus de manifestacions artístiques ( Dibuix, Pintura, Poesia, Cinema, Teatre, etc ) i crear activitats .

- Conèixer la influència de la Música a l’ésser humà i els recursos bàsics de la Musico teràpia.

- Realitzar assajos, recitals i concert públic a final de l’activitat proposada.Lloc:
Seu social del CEESC
Aragó, 141-143, 4ª planta.
08015 Barcelona