Una finestra a la web 2.0 que pretén que l’educació social tingui un lloc al món...

dimecres, 29 de desembre de 2010

Resum de les Assemblees del CEESC de 18 de desembre de 2010


El passat dissabte 18 de desembre estaven convocades a la seu social del CEESC c/. Aragó 141-143 4a planta, l'Assemblea Extraordinària, a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10.00 hores en segona, i l'Assemblea Ordinària, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11.00 hores en segona.

A l’Assemblea Ordinària del darrer trimestre de l’any cal aprovar els pressupostos per a l’exercici següent i el Pla de treball de l'any següent. Aprofitant la convocatòria del l'Assemblea Ordinària, també estava convocada una Assemblea Extraordinària per a l’aprovació del Reglament de Participació del CEESC.

Aquestes Assemblees van ser les primeres convocades per la Junta de Govern que va iniciar el seu mandat el passat mes d’abril. Conscients de la importància de la participació del màxim de col·legiats en aquestes trobades, a banda de fer arribar les convocatòries i la documentació necessària per a les assemblees, tal i com marquen els estatuts, els dies previs es van anar enviant un cada dia, motius per assistir a l’assemblea, a través del Facebook i el Twitter del CEESC. Tots els motius publicats durant els dies previs van quedar recollits en un post d'aquest bloc.

Podem dir que en aquestes dues assemblees hi va haver un augment de participació respecte de les dels últims anys; en total hi van estar representades 55 persones col·legiades (26 assistents i 29 que van delegar els seu vot).

Les assemblees es van poder seguir a través de l'etiqueta de Twitter #ceesc10 i també a través del Facebook del CEESC. Totes les aportacions a Twitter sota aquesta etiqueta es poden consultar en aquest enllaç

A l'Assemblea Extraordinària es va aprovar, amb alguna petita modificació en el redactat, l’acta de l’Assemblea Extraordinària anterior, de 27 de març de 2010.

Després es va passar a debatre l’aprovació del Reglament de Participació. La proposta de Junta de Govern  era fer una esmena a la totalitat i no aprovar aquest reglament, argumentant que el Pla de participació de la Junta ja recull l’esperit del Reglament i que es creu que a la pràctica el document en si pot encotillar la participació real. En el debat no tots els assistents van estar d’acord amb la proposta de la Junta de Govern, i es va encetar una interessant conversa entorn a la participació dels educadors socials al CEESC i la necessitat de disposar o no d’un reglament de participació.

Finalment, es va passar a la votació i l’assemblea per majoria va decidir no aprovar el Reglament de participació.


A l’espai final de precs i preguntes es va suggerir a la Junta plantejar un reglament de règim intern del CEESC i buscar la manera de fer públiques les actes de la Junta de Govern un cop aprovades.

Un cop acabada l'Assemblea Extraordinària vam fer un petit descans, on vam aprofitar per tornar-nos a acreditar com a col·legiats de ple dret per participar a l’assembla ordinària i per fer un petit mos -galetes, sucs i algun polvoró que ens van recordar que s’acosten les festes de Nadal.

A les 11:40 va començar l’Assemblea Ordinària, revisant l’acta de l’assemblea de març que es va aprovar després d’introduir alguna rectificació al redactat.

En aquesta Assemblea calia presentar les propostes de Pla de Treball, Pressupost i Quotes per al 2011. Com que els tres temes estan molt lligats entre ells, es va proposar presentar-los tots tres conjuntament i per després fer les votacions de cada tema.

En Pepín de la Rosa, com a president de la Junta de Govern del CEESC, va iniciar la presentació del Pla de Treball explicant el procés de construcció i els principals objectius i reptes del Col·legi per al 2011:
  • Amb relació al col·lectiu, consolidar el número de col·legiats i col·legiades en 3.600.
  • Amb relació a l’entorn social, augmentar el número d’agents diversos amb què mantenim espais de col·laboració en un 50%.
  • Amb relació a l’estructura, augmentar el número de persones proactives dins l’estructura del CEESC en un 50%.
  • Amb relació a l’organització i les tasques concretes, establir un protocol de seguiment de l’evolució del Pla de Treball per a cada àmbit específic.
  • Amb relació a l’economia, augmentar proporcionalment els ingressos no ordinaris en un 30%.
Per poder dur a terme els objectius anteriors es realitzaran diferents accions que s’emmarcaran dins els diferents Clústers (agrupació de persones implicades, amb diferents graus de responsabilitat a l’entorn d’una àrea temàtica específica prioritària en la dinàmica del CEESC ) que organitzen l’estructura del Col·legi.

Els responsables de cada Clúster van presentar el Pla de treball de la seva àrea de responsabilitat. Els Clústers que conformen el CEESC són: Coordinació general; Serveis (atenció col·legial, acompanyament sociolaboral, projectes i activitats, i formació); Relacions (nacionals, estatals i internacionals), Comunicació; Participació; Espai Comú, i Ètica.

La presentació del Pla de treball es va fer amb el suport de la projecció d’un Prezi, que es pot veure en aquest enllaç.

Seguidament, el tresorer va presentar la proposta de quotes per al 2011. La proposta permet reduir l’import total del que paguen els col·legiats tot i aplicar un augment de l'IPC a la quota col·legial, ja que s’ha aconseguit rebaixar el cost de l’Assegurança de Responsabilitat Civil de 16 € a 9 €.

Per a aquest 2011 es proposa apostar per fer una gran campanya per potenciar la figura dels amics i amigues del CEESC entre els estudiants d’Educació Social. Durant aquest primer any, la quota seria gratuïta per a tots els estudiants d’Educació Social i de cara als propers anys, la gratuïtat només s’aplicaria als estudiants de 1r curs.

El pressupost presentat a l’assemblea ha condicionat el Pla de treball, i s’ha fet pensant en una consolidació del número de col·legiats i pensant augmentar els ingressos ordinaris i buscant noves vies de finançament.

Des del Clúster de Comunicació s'explica la proposta de no cobrar els Quaderns d’Educació Social de l'any 2011, fet que permetrà al Col·legi posar-se al dia amb els números que resten pendents de publicar.

Un cop presentats el Pla de treball, els Pressupostos i les Quotes es va iniciar el torn de preguntes i intervencions.


Alguns dels assistents van mostrar el seu desacord amb la nova organització del CEESC que ha apostat per contractar un Coordinador General, que coincideix amb la figura del President del CEESC.

Després d'un intens i interessant debat, es va passar a les votacions dels tres punts anteriors que van ser aprovats.

En vistes que s'havia arribat a l'hora prevista de finalització de l'Assemblea sense tractar el punt d'informacions, es va acordar fer una sessió informativa sobre els punts següents: Títol de Grau; Llei Òmnibus; Eines 2.0; Gent que pensa que la millor manera de preveure el futur és crear-lo; Estatut Europeu; Congrés Català de l'Educació Social. La sessió informativa tindrà lloc el proper 12 de febrer a les 10.30h a la seu social del CEESC

L'únic punt d'informacions que sí es va tractar va ser el de la proposta de creació d'una Delegació a Terres de l'Ebre. Es va comentar el procés seguit per la Delegació fins ara i es va explicar que el proper 15 de gener hi ha convocada una Assemblea per tal que els col·legiats i col·legiades de les Terres de l'Ebre aprovin la creació de la nova delegació i proposin la primera Junta.

Amb aquesta darrera explicació, es va donar per finalitzada l'Assemblea.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada