Una finestra a la web 2.0 que pretén que l’educació social tingui un lloc al món...

dimecres, 24 de juliol de 2013

Has pensat mai en ser president o presidenta del CEESC?

* En motiu de l'aprovació dels nous Estatuts del CEESC, aquesta entrada ha estat modificada en data 26 de setembre de 2013 per tal d'adequar la informació que conté a la nova normativa.

La Junta de Govern ja ha convocat el procés electoral per a la renovació dels òrgans de Govern del Col·legi. Però, tens clares les claus del procés? Has pensat mai en formar part de la Junta del Col·legi? Quines són les seves funcions? 

Hem resumit en 13 punts les claus del procés. Volem resoldre dubtes i animar-te a participar-hi. Si tens més preguntes, no dubtis a deixar-nos el teu comentari!


1. Totes les persones col·legiades podem votar? (art. 46 dels Estatuts del CEESC).
Totes les persones col·legiades tenen dret a participar en l'elecció de la Junta de Govern.

2. Puc formar part d’una candidatura? (art. 46 dels Estatuts del CEESC).
Sí, sempre i quan faci com a mínim un any que estiguis en situació d’alta en el CEESC.3. Cada quan es convoquen eleccions? (art. 47 dels Estatuts del CEESC).
Cada quatre anys.
 

4. Amb quant de temps s’ha de fer la convocatòria d’eleccions? (art. 47.2 dels Estatuts del CEESC).
La convocatòria d’eleccions es farà amb un mínim de dos mesos d’antelació a la data de la seva realització, es fixarà el cens electoral d’electors vàlids i s’especificarà el calendari electoral, el procediment de votació, escrutini, proclamació i terminis per presentar els recursos que escaiguin.

5. Què haig de fer per presentar una candidatura? (art. 48 dels Estatuts del CEESC).
Has de presentar una llista que l’ha d’encapçalar la persona que vol ostentar el càrrec de la presidència i d’un mínim de 14 i un màxim de 24 vocals proposats. Només s’especifica el càrrec de la persona que ocuparà la presidència.
Paral·lelament, aquesta candidatura ha d’anar avalada per un tres per cent (3%) del cens electoral. Pots sol·licitar a la secretaria del CEESC el document de recollida de signatures que recolza la teva candidatura o bé descarregar-te’l de la pàgina web del CEESC.

6. On puc consultar el cens electoral?
El cens electoral estarà consultable a la seu i les delegacions del CEESC i a la pàgina web del CEESC, a partir de l’11 d’octubre de 2013.

7. Quin és el calendari per a aquest procés electoral?
Pots consultar el calendari a la web del CEESC.

8. Què fa la Junta de Govern del CEESC? (art. 38 dels Estatuts del CEESC).
La Junta de Govern representa al CEESC, s’encarrega de la gestió de la seva direcció i administració i executa els acords adoptats per l’Assemblea General, entre d’altres coses.
Està formada per quatre càrrec unipersonals (presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria) i un mínim d’onze i un màxim de vint-i-un vocals.

9. Què és i qui forma part de la Comissió Permanent? (art. 40 dels Estatuts del CEESC).
La Junta de Govern pot actuar en Comissió Permanent, que està constituïda per les persones que ocupen els càrrecs de presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria. També hi poden participar altres membres de la Junta, que actuen com a vocals.

10. Què fa la Comissió Permanent? (art. 40 dels Estatuts del CEESC).
Executar les decisions que pren la Junta de Govern  i assumir les funcions que aquesta li delega. En definitiva, vetlla pels assumptes quotidians del CEESC.

11. Què fa la persona que ostenta la presidència? I la persona que ostenta la vicepresidència?
(art. 41 i 42 dels Estatuts del CEESC).
Correspon al president o presidenta exercir les funcions de representació ordinària del col·legi professional i les altres que els nostres estatuts, la llei i els reglaments li atorguin.
La persona que ostenta la vicepresidència substitueix el president/a en totes les tasques i les funcions que aquesta li delegi.

12. Què fa la persona que ostentat la secretaria? (art. 43 dels Estatuts del CEESC).
La funció principal és fer de fedatari o fedatària dels actes i els acords del col·legi professional, entre d’altres coses.

13. Què fa la persona que ostenta la tresoreria? (art. 44 dels Estatuts del CEESC)
Administrar i gestionar els fons econòmics del CEESC.


Cap comentari:

Publica un comentari