Una finestra a la web 2.0 que pretén que l’educació social tingui un lloc al món...

dijous, 11 de maig de 2017

El Cercador d’expertes, eina per visibilitzar el talent de les educadores socials

Teresa M. Pitarch, presidenta de l’Institut Català de les Dones, és avui qui escriu la nostra entrada al Blog. Ens presenta el Cercador d’Expertes i convida les educadores socials a formar-ne part, per tal de visibilitzar el talent de les dones en una professió feminitzada com la nostra. El CEESC també us hi anima, proposant-vos, a més, que si us hi doneu d'alta, mostreu que sou col·legiades, ja que el fet de ser-ho us acredita com a professionals.

El Cercador d’expertes, eina per visibilitzar el talent de les educadores socials

L’Institut Català de les Dones ha estrenat una versió renovada del Cercador d’Expertes, una eina en línia que facilita a empreses, institucions i mitjans de comunicació la localització de dones expertes en més de 170 àmbits professionals, acadèmics, científics, artístics i culturals.

Des de l’Institut Català de les Dones tenim la certesa que no és possible construir un país avançat sense la igualtat efectiva de dones i homes. Per aquest motiu prenem mesures per aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits, també en l’àmbit laboral.

El Cercador d’Expertes vol combatre la pèrdua de talent femení que es produeix en moltes professions i promoure el lideratge de les dones en tots els camps. Per fer-ho, facilitarà la visibilització de dones expertes en àmbits d’actuació tradicionalment dominats per homes com, per exemple, les enginyeries, on només un 25% de l’alumnat són dones.

La invisibilització del talent femení, però, és dona també, paradoxalment, en professions fortament feminitzades com és el cas de l’educació social. Segons el darrer #InformeES fins a un 74,9% de les professionals d’aquest àmbit són dones, no obstant això, sovint, els escriptors o conferenciants més reconeguts en aquest àmbit són homes.

El Cercador d’Expertes es constitueix així com un mitjà que contribueix a apoderar les dones professionals, especialistes en el seu àmbit, però que sovint veuen com les seves aportacions són menys visibles que les dels seus companys masculins.


En l’àmbit concret de l’educació social, actualment el Cercador incorpora el perfil de 7 educadores socials, una xifra que, amb tota seguretat, està lluny del potencial que té una professió amb tanta participació de dones. Per això vull aprofitar aquestes línies per animar totes les educadores socials amb expertesa professional a sol·licitar l’alta al Cercador d’Expertes per millorar la visibilitat del seu talent.

Poden sol·licitar l’alta al Cercador d’Expertes totes les dones l’àmbit d’actuació professional de les quals sigui Catalunya, o les dones catalanes que exerceixen fora del país. Per formar-ne part, les expertes han de sol·licitar l’alta mitjançant un formulari on cal indicar els mèrits i càrrecs professionals o acadèmics que en justifiquin la inclusió. Poden ser, entre d’altres: tenir una experiència professional mínima de 7 anys, formació específica, publicacions científiques o de divulgació, i/o un mínim de 3 projectes desenvolupats en el camp en qüestió.

El fet de formar part del Cercador d’Expertes incrementa les possibilitats de ser trobada i seleccionada per altres agents com ara empreses, mitjans de comunicació o altres entitats per a trobar col·laboradores, formadores o professionals dones i fer així, entre tots, un país on les dones siguem visibles a tots els nivells en igualtat de condicions respecte dels homes.


Teresa M. Pitarch, presidenta de l’Institut Català de les Dones.

Cap comentari:

Publica un comentari