Una finestra a la web 2.0 que pretén que l’educació social tingui un lloc al món...

dijous, 15 de febrer de 2018

Una altra formació policial és possible: La congruència del “sentit comú”

Torna a col·laborar al blog el Jordi Martínez Busom, estudiant del Grau d'Educació Social de la UOC i amic del CEESC. Anteriorment ens ha parlat de la necessitat de millorar la cooperació entre els serveis socials i les dependències policials i ens ha presentat el seu TFG: La incorporació de la perspectiva socioeducativa en l’acció policial. Una anàlisi de la situació a la Policia de Catalunya.

Avui ens parla de la necessitat d'afegir a la formació policial una vessant socioeducativa, que equilibri l’excés d’instrucció repressiva de la seva formació actual.

Us deixem amb  al seu article, animant-vos, si us interessa aquest tema, a particpar al col·lectiu professional del CEESC L'Educació Social a dependències policials.


Una altra formació policial és possible: La congruència del “sentit comú”


Tot i que podem dir que “el sentit comú és el menys comú dels sentits”, resulta imprescindible per donar una resposta adequada a la majoria dels conflictes socials en els quals intervé la Policia de Catalunya tenint en compte que el 66% de les actuacions són de caràcter assistencial(1). El sentit comú parteix de l’experiència col·lectiva i s’aplica segons les creences populars considerades justes per resoldre problemàtiques amb sintonia a la vida. De fet, qualsevol agent de policia pot donar fe que és una de les paraules més repetides com a pauta pràctica i resolutiva de conflictes durant la seva instrucció. Però, és possible que l’agent policial apliqui “el sentit comú” disposant d’una formació orientada, majoritàriament, per exercir tasques repressives?

Segons les dades facilitades per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya referent al Curs de Formació Bàsica per a policies, i posteriorment analitzades en el Treball de Fi de Grau que vaig presentar al mes de juny de 2017, el 83% de la formació és de temàtica jurídica, procedimental i de defensa personal. D’aquesta manera, el sentit  comú  queda  subjecte  al  marc  restrictiu  i  protocol·lari  de  les  lleis  –sense comptar amb els procediments interns de la policia , deixant poc marge a l’anàlisi de les causes que motiven les actuacions policials més habituals.

Des del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) s’ha creat un grup de treball per tal d’analitzar la formació que reben els cossos policials. En aquest sentit, la introducció de sabers disciplinaris vinculats amb l’educació social pot oferir una perspectiva fonamentada en l’ètica, la pedagogia i l’anàlisi crítica a l’hora d’atendre les problemàtiques i necessitats socials que, massa sovint, són objecte de la intervenció policial. Gran part dels conflictes socials que atenen els cossos policials mereixerien altres tipus d’actuacions, sobretot de caràcter socioeducatiu. En concret, parlem de focalitzar l’atenció en l’arrel del problema per donar una solució íntegra i qualitativa a la demanda social mitjançant tècniques alternatives de resolució de conflictes a fi d’evitar les actuacions més repressives. Aquesta nova perspectiva possibilita la integració i el desenvolupament social de col·lectius de població molt diversa aplicant la lògica del raonament i el seny de la justícia, que són, en definitiva, característiques pròpies del “sentit comú”.

dijous, 1 de febrer de 2018

Emprendre des d’una visió social, crítica, transformadora

Avui torna a col·laborar al nostre blog l’Associació Social Business City Barcelona, un programa que té l’objectiu de transformar les necessitats socials de la ciutat mitjançant la promoció i el suport a l’emprenedoria social i les empreses socials. 

Si fa uns mesos us explicàvem l’inici del programa, avui ens parlen dels projectes que van sorgir de la primera edició. 

I si sou de les persones que pensen que és sostenible emprendre amb una visió social crítica, transformadora i compromesa, atents perquè fan una crida per a la segona edició del programa a qualsevol persona o entitat social que tingui un projecte d'empresa social i necessiti impulsar-lo.

Emprendre des d’una visió social, crítica, transformadora

Fa uns mesos explicàvem en aquest mateix blog com, en els darrers anys, estem presenciant un creixement i arrelament d’altres formes de producció, d’intercanvi i de consum al territori. Maneres de fer, d’interactuar, de produir, d’intercanviar, que neixen de la voluntat de transformar i replantejar les estructures i les relacions socioeconòmiques dominants, per tal que l’activitat econòmica esdevingui un mitjà per a fer front als reptes socials detectats al nostre entorn. Aquestes maneres de fer es caracteritzen per un alt potencial de transformació social, determinat per la introducció de perspectives transformadores, com la sostenibilitat mediambiental, la perspectiva de gènere o la governança democràtica.

Aquest és el punt de partida dels emprenedors i les emprenedores que participen al Laboratori de Co-creació d’Empreses Socials, un espai dedicat a la ideació, creació i testeig de noves iniciatives d’innovació social. Mitjançant sessions col·laboratives, tallers participatius, assessorament individual i grupal, experimentació i prototipatge, la primera edició del programa (2016-17), ha acompanyat a la creació d’un total de 15 projectes. El programa ha destacat per la diversitat de les iniciatives, ja que cadascuna planteja la resolució d’una problemàtica diversa, però totes elles compartint la mateixa voluntat: la de fer de la seva activitat una eina per generar impacte positiu i transformar realitats que es conceben com a injustes.

En aquest procés de creació, la creativitat i la innovació juguen un paper clau per a trobar solucions a problemàtiques persistents. L'ús de les noves tecnologies també ha estat un element primordial per la ideació d’alguns projectes. Podem trobar exemples ben diversos, des la creació d’una aplicació mòbil on poder aconseguir aliments a punt de caducar a un preu reduït (Tapper), que respon a la preocupació pel malbaratament alimentari, fins a una aplicació mòbil que sorgeix de la preocupació davant el turisme massiu i consumista a la ciutat de Barcelona, oferint al turista un mapa interactiu on trobar activitats i entitats que permeten exercir un turisme social i responsable (Footprint).

Els joves han estat una preocupació freqüent entre les persones participants del programa, donant com a resultat diverses iniciatives d’acompanyament i formació que volen donar resposta a necessitats com l’atur juvenil o l’abandonament escolar. Trobem, per exemple, un espai on “entrenar i posar en forma” les habilitats i inquietuds dels joves (Up! Training Club), una cooperativa que ofereix facilitació d’innovació pedagògica i d’aprenentatge (MakeIt!Education) o un innovador projecte que fomenta l’emprenedoria entre els joves a través de les arts escèniques (Athena).

Per últim trobem iniciatives que situen com a eix central la inclusió laboral de persones en risc d’exclusió social. És el cas de L’Esqueix, un projecte cooperatiu d’horticultura que ofereix oportunitats laborals a persones amb diversitat funcional o l’enginyosa idea de “Loopers”, una empresa de calçat infantil produït a partir de la reutilització de botelles de plàstic que, a més, vol donar sortida laboral a mares joves en risc d’exclusió.

Enguany estem repetint el programa, acompanyant a noves iniciatives innovadores i transformadores que volen impulsar la seva creació. Des del mes d’octubre, hem acompanyat la ideació d’unes 10 iniciatives. Un cop arribats a la fase de prototipatge, obrim les portes a nous projectes que necessitin un impuls i es vulguin incorporar, oferint sessions de co-creació, prototipatge, assessorament i llançament.

Si tens un projecte d’empresa social, no dubtis en apuntar-te!

Per a més informació, pots contactar a sbcbarcelona@sbcbarcelona.org


Anna Domènech. Associació Social Business City Barcelona

----

El CEESC compta amb el Servei d’Ocupació i Orientació Professional (SOOP). I dins d'aquest us oferim 2 serveis per a persones que volen dur a terme projectes d’autoocupació:
 
Programa Cruïlles
Ofereix espais físics a Barcelona i Girona, així com suport, acompanyament i difusió a persones actives o emprenedores i organitzacions per tal de poder desenvolupar la seva tasca diària i enfortir-se, amb l’objectiu de consolidar-se i aconseguir autonomia.

NIU-Incubadora de projectes
Es dirigeix a les persones col·legiades i amigues del CEESC que tenen ganes d’emprendre o activar una idea o projecte.