Una finestra a la web 2.0 que pretén que l’educació social tingui un lloc al món...

dimarts, 6 de març de 2012

Retallades de personal en l'àmbit penitenciari

El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya ens volem fer ressò del malestar del Col·lectiu d’educadors i educadores socials dels centre penitenciaris de Catalunya com a resposta a la reducció de personal interí en l’Administració penitenciaria. És per això que difonem aquesta carta que ens han fet arribar.

Senyors/es,

Els educadors/es socials de l’àmbit penitenciari hem patit un atac per part de l’administració pública que un cop més no valora la nostra feina. 

El passat dia 08 de febrer, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió del Parlament de Catalunya presenta l’esmena núm. 58 de modificació de la disposició transitòria cinquena del Projecte de Llei de Mesures Fiscals i Financeres, sense prèvia informació pública del canvi de criteri d’afectació de la reducció a tot un col•lectiu de personal interí de l’Administració penitenciaria, quedant només exclosos dins d’aquest àmbit, els cossos d’auxiliars tècnics i tècnics especialistes de la Generalitat de Catalunya del grup serveis penitenciaris.

Aquesta esmena introdueix una modificació substancial en l’apreciació dels serveis públics essencials en referència als serveis penitenciaris, on els interns privats de llibertat que reben  atenció mitjançant professionals de tractament i rehabilitació, com és el cas dels educadors/es socials, es veuran afectats per l’aplicació del 15% de la reducció de jornada i retribucions. S’ha de fer constar que per raons de gestió de personal el 75% del personal de tractament es veurà afectat per aquesta mesura. Aquesta situació ha estat reconeguda pels responsables del Departament de Justícia i, concretament, els de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, que van manifestar públicament que era necessari no reduir els serveis que fins ara s’estaven donant.