Una finestra a la web 2.0 que pretén que l’educació social tingui un lloc al món...

divendres, 13 de febrer de 2015

Pobresa i benestar infantil

http://www.funcas.es/Publicaciones/Index.aspx?Id=27&ddg=0
Avui volem compartir amb vosaltres un article de la revista “Panorama Social” titulat Pobreza y bienestar infantiles de Jonathan Bradshaw, que parla sobre la pobresa infantil a Espanya.

Resum de l’article:
Espanya, com altres països europeus meridionals, ha privilegiat a la gent gran com a destinataris de la despesa social, confiant que les famílies s'ocuparien dels infants. De fet, és un dels pocs països que no té una assignació universal per fill a càrrec. Lògicament, l'escassa protecció pública a les famílies amb fills augmenta la vulnerabilitat de les que aconsegueixen menys ingressos mitjançant el treball. Si Espanya presentava ja abans de la crisi un índex de pobresa infantil relativament elevat, aquest indicador de benestar objectiu ha empitjorat des del 2008.

No obstant això, crida particularment l'atenció el benestar subjectiu dels nens. En efecte, es declaren bastant més satisfets que els d'altres societats quan valoren les seves vides, la seva salut o les seves relacions personals. Que el benestar subjectiu dels nens a Espanya s'hagi mantingut per sobre del que es podria esperar, tenint en compte l'empitjorament de les circumstàncies objectives, és probablement un mèrit atribuïble a les seves famílies, que en circumstàncies econòmiques difícils, i fins i tot crítiques, han mostrat una gran capacitat de protegir els seus fills.

Jonathan Bradshaw és professor de polítiques socials i director associat de política social a la Unitat d’Investigació de la Universitat de York, a Anglaterra. Les seves investigacions recents han estat sobre comparacions del benestar dels infants.

La revista “Panorama Social” l’edita la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) una institució de caràcter privat, sense ànim de lucre. La revista és de caràcter monogràfic i els seus números es dediquen a temes de debat social i polític, com ara l'envelliment de la població, les pensions i la dependència, les relacions intergeneracionals, l'evolució de les famílies, la infància i la joventut, la immigració, la pobresa i la sanitat.

Esperem que sigui del vostre interès.

Llegir l'article.

dijous, 5 de febrer de 2015

Pronunciament de l’Observatori dels drets de la Infància al pla de suport per a joves extutelats

L’Observatori dels Drets de la Infància va néixer el 2006 amb la missió de contribuir al foment i al respecte dels drets reconeguts a la infància i vetllar per la garantia i el compliment d’aquests. El CEESC en formem part com a vocals.

El passat mes de desembre va emetre aquest pronunciament elogiant els 20 anys de treball del Pla interdepartamental per a joves extutelats. Aquí us el deixem:
L’any 1994 va néixer el primer Pla Interdepartamental adreçat als joves en arribar a la majoria d’edat. Pioner tant a l’Estat com a Europa, al Pla l’han definit un seguit de programes que, a poc a poc, s’han anat ampliant fins a desembocar en l’actual Àrea de Suport al Jovent tutelat i extutelat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

Al llarg d’aquests anys han estat més de 7.300 joves acollits als seus programes i dels quals es poden destacar uns excel·lents resultats pel que fa a la plena integració social, com així queda palès en els estudis realitzats.

Davant el 20è aniversari de la creació del primer Pla Interdepartamental, l’Observatori dels Drets de la Infància fa un pronunciament de suport a la trajectòria del Pla de Majors i l’Àrea de Suport al Jovent tutelat i extutelat en els seus 20 anys de funcionament i remarca la importància de seguir, mantenir i millorar l’acompanyament de tot aquest col·lectiu un cop deixa el sistema de protecció i assoleix la majoria d’edat. Des del convenciment que tenim l’obligació de formar joves amb la màxima capacitat d’integració a la societat i més encara quan tenen una especial situació social, que fa necessària la seva entrada en el sistema de protecció, reconeixem la importància que aquest programa té en l’acompanyament a l’emancipació i a l'autonomia. I, alhora, apostem per ampliar a tots els actors i estaments socials el poder mantenir i millorar els serveis de recolzament tècnic i suport, fins arribar a la totalitat de joves que deixen el sistema de protecció al nostre país, amb la finalitat d’aconseguir la seva inserció social i laboral plena, en un context de promoció del creixement personal.

Tot remarcant la importància de destinar recursos que puguin facilitar el retorn a una via de formació, desenvolupament personal i de relació que puguin restablir i mantenir els processos d’emancipació que facin a les persones autònomes i es puguin desenvolupar plenament.

Barcelona, desembre de 2014
Observatori dels Drets de la Infància