Quins Quaderns d'Educació Social volem?

Un dels objectius recollits en el Pla de treball de 2011 del CEESC és el replantejament dels Quaderns d'Educació Social, a partir d'un procés participatiu amb els col·legiats i col·legiades. És per això que, des del Clúster de Comunicació, vam iniciar una sèrie d'accions que van començar al gener i acabaran al mes de maig.
La primera de les accions va ser elaborar un qüestionari que es va enviar per llista de distribució en què es feien diferents preguntes sobre aspectes de contingut, disseny i temporalitat dels nous Quaderns d'Educació Social, que han respost 201 persones, la qual cosa considerem un èxit de participació.

La segona de les accions era crear un grup motor ampli i divers, format per col·legiats i col·legiades, així com per persones de diferents àmbits professionals, l'objectiu del qual era complementar la recollida de dades del qüestionari amb aportacions més qualitatives.

Per crear aquest grup motor, vam posar-nos en contacte amb aquelles persones que, havent omplert el qüestionari, ens feien palès el seu interès per seguir col·laborant en aquest procés, així com amb persones col·legiades triades a l'atzar i amb professionals d'altres àmbits, les aportacions, reflexions i valoracions dels quals consideràvem importants per donar un punt de vista diferent del de l'educador/a social, com ara un dissenyador gràfic, una sociòloga i el director d'una revista cultural.

A les persones interessades les vam convocar a una sessió presencial. Aquelles que ja van dir que no podrien assistir-hi, van omplir un qüestionari ampliat que ens van retornar per correu electrònic.

Finalment, el 17 de març a la tarda va celebrar-se una sessió de treball a la seu social del CEESC en què van prendre part14 persones. En aquesta trobada, molt participativa, vam tractar temes de format, contingut i línia editorial dels nous Quaderns.

Amb totes les dades, aportacions i respostes rebudes, el Clúster de Comunicació, ha de fer un buidat i una lectura atenta dels resultats per tal d'elaborar uns nous Quaderns d'Educació Social que siguin una publicació de referència per a tot el col·lectiu professional.

Aquest procés endegat està sent molt valuós, no solament perquè ens està donant una fotografia dels Quaderns que els nostres col·legiats i col·legides volen, sinó pel grau de participació que hi hem obtingut. Aquests processos serveixen, també, perquè els col·legiats i col·legiades visquin i participin cada vegada més en la dinàmica del CEESC i en les seves decisions i se sentin a casa seva.

Des de la Junta de Govern del CEESC i, en concret, des del Clúster de Comunicació, volem donar les gràcies a les més de 200 persones que han participat en tot aquest procés pel seu suport i les seves valuoses opinions.