L’acollida professional en infància.

La llei 14/2010 (la LADOIA) ha obert una nova finestra en les possibilitats del desenvolupament i dedicació professional de les educadores i educadors socials a Catalunya: el de poder exercir com a tals des de la nova figura de l’acolliment professional.

Les virtualitats, els avantatges, els riscos, etc… d’aquesta nova figura professional i social (que té, per altra banda, una llarga trajectòria a Europa i Nordamerica), van començar a ésser debatuts al CEESC en una “càpsula” que es va fer el passat 9 de juny a Barcelona.

La posada en marxa de la proposta s’ha vist temporalment suspesa pel canvi de govern i per la irrupció de la crisis, que ha desdibuixat algunes de les prioritats i programes. Però, estem segurs de que finalment es reprendrà i volem que, quan això succeeixi, estiguem en disposició de poder oferir la nostra opinió socialment.

Per a possibilitar això, entre els acords als que vàrem arribar en aquesta càpsula (que va ser força participativa), va estar el d’obrir un espai al web (un bloc) que possibilités tant l’accés a la diferent informació i  documentació que sobre el tema es vagi generant, com el de possibilitar la participació d’aquelles persones, educadores i educadors socials principalment, que n’estiguin interessats.

Aquest és el resultat de l’acompliment d’aquest acord: posar al vostre abast eines per a poder fer-vos una idea sobre el tema i per a poder participar-hi, si en voleu (nosaltres un encoratgem a fer-lo!), per tal d’acabar madurant una posició com a col·lectiu i com a CEESC.

Ara la paraula és vostra!!!


Els acolliments familiars en l’àmbit internacional: el debat de la professionalització

Una visión de la protección de la infancia

L’acolliment familiar professionalitzat d’infants i adolescents en unitats convivencials d’acció educativa.

Ensayo sobre la acogida profesional