En situació de més perill d’exclusióManifest del CEESC davant la situació generada per la decisió del Servei d’Ocupació de Catalunya d’aplicar la reducció d’un 56%  en l’aportació econòmica en polítiques d’ocupació i de no obrir aquest any 2012  cap convocatòria per a programes de foment de l’ocupació

***En més perill d’exclusió


Durant els últims dies han aparegut notícies als diferents mitjans de comunicació catalans sobre la decisió del Servei d’Ocupació de Catalunya de no obrir aquest any la convocatòria pública en polítiques d’ocupació responent a una reducció econòmica del 56% . Aquest fet deixarà desateses  moltes persones, sobretot  amb importants dificultats d’inserció sociolaboral.

En molts del casos, a més a més del conjunt de la ciutadania en general afectada per la situació de desemparament social i econòmic actual, es tracta de persones vulnerables en situació d’alt risc, amb deficiències en habilitats socials i amb un desconeixement dels recursos d'inserció laboral, social i educatius i amb importants carències formatives i que la manca de programes o de propostes alternatives per a aquests col·lectius, generarà un agreujament de les seves situacions, una disminució de les seves oportunitats i una major desatenció d’aquestes persones. A més posarà
en perill de continuïtat o extinció a nombrosos serveis i entitats socials que treballen al servei de les persones.

Com a educadores i educadors socials, com a ciutadans i ciutadanes, reconeixem les polítiques d’ocupació com a eines formatives i  educatives que possibiliten treballar tota la complexitat de la situació que envolta a la ciutadania que ho necessita, i apostem per la seva continuïtat.

Des de la Junta de Govern del CEESC volem denunciar l’augment de la vulnerabilitat i la desatenció que patiran aquestes persones per la decisió del SOC i que sense cap mena de dubte provocaran situacions irreversibles de marginació social.

Així mateix, el CEESC s’ofereix a les administracions responsables i als agents socials per construir noves vies i definir escenaris futurs per donar resposta a les constretes necessitats en aquest àmbit on no resti endèmica una situació deficitària en  matèria d’inserció, integració i inclusió. 

Descarregueu-vos el Manifest en pdf  i feu-ne difusió!