L'educació avui


Els dies 1 i 2 de juliol  de 2013 es durà a terme a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, el "III Congrés Educació Avui: per un aprenentatge eficaç, eficient i coherent".  El CEESC n'és una entitat col·laboradora. Hem demanat al Comitè organitzador del Congrés que ens en facin cinc cèntims.

L'objectiu principal d'aquest Congrés és aportar experiències singulars de centres educatius i de l'entorn social que facilitin el procés d'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat d'educació infantil, primària, secundària i de formació inicial del professorat.

Aquest Congrés pretén generar un conjunt de reflexions, de línies estratègiques i d'orientacions pràctiques que puguin contribuir a millorar el dia a dia dels professionals de l'educació i a aconseguir un aprenentatge eficaç, eficient i coherent als centres educatius.

És evident que el nostre sistema educatiu està immergit en un procés canviant de societat i s'ha de procedir a modificar alguns dels principis i els elements que el configuren, la qual cosa significa una tasca complexa que s'ha d'abordar amb realisme i prudència, però al mateix temps amb il·lusió i coratge.
De la consulta i participació dels diferents Sectors Educatius per a la millora de l'Educació, surt com un element fonamental la creació d'espais de trobada entre els actors fonamentals implicats, des dels quals, en un clima de confiança i complicitat, s'ha d'ajudar a construir d'una manera gradual i continuada el millor futur educatiu possible per a tothom.

Els professionals de l'educació són la peça clau del Sistema Educatiu. La seva professionalitat es construeix sobre les pròpies característiques personals i d'acord amb processos formatius ben articulats i perfectament integrats amb la pràctica. Així, el professional de l'educació pot aprendre a desenvolupar-se com a persona, com a docent i com a agent de millora.

Perquè aquesta construcció pugui ser possible cal potenciar el treball en equip. La interrelació dels processos de formació amb les necessitats dels centres educatius i del sistema. Tanmateix el centre educatiu no pot complir les seves funcions si no és mitjançant un procés gradual d'exercici de la seva actuació autònoma.

L'autonomia permet que els centres esdevinguin organitzacions intel·ligents en el sentit que aprenen de la seva pròpia experiència, amb la percepció de les necessitats de l'entorn i el compromís social.

Aquest Congrés , vol ser un espai de trobada on professorat d'ensenyaments universitaris i el seu alumnat, professorat d'ensenyaments no universitaris i d'altres professionals de l'educació podran compartir experiències guiats pel lema del congrés que és: identificar pràctiques de referència per un ensenyament eficaç, eficient i coherent, tant en l'àmbit universitari com no universitari.

És voluntat de l'organització d'aquest Congrés, oferir el marc perquè els professionals participants puguin compartir les experiències que han suposat un avenç en la seva tasca educativa i així posar en valor aquelles pràctiques educatives que són útils per aconseguir els objectius d'aprenentatge pretesos, i coherents amb el projecte educatiu del centre i amb l'Educació d'avui.

Comitè organitzador del Congrés.