La renda garantida fa un pas més al Parlament

Aquest passat dimecres el ple del Parlament va donar tarda via lliure perquè la cambra continuï tramitant la iniciativa legislativa popular (ILP) de la Renda Garantida de Ciutadania que reclama una prestació de 664 euros en dotze mensualitats, perquè a Catalunya no hi visqui ningú per sota del llindar de la pobresa.

Aquesta ILP va arriba al ple amb el suport de 121.192 signatures, més del doble de les que s'exigeixen. Al CEESC vem recollir signatures i vam donanr suport a aquest procés com a membres de la Comissió Promotora.

Us deixem les intervencions dels representants de la Comissió Promotora al Canal Parlament.

Intervenció de Diosdado Toledano:
Intervenció de Sixto Garganté:
Ara la iniciativa continua els tràmits parlamentaris. Es faran en comissió les compareixences que acordin els grups, que podran presentar esmenes a l'articulat. De la comissió en sortirà un dictamen que s'haurà de tornar a sotmetre a la votació del ple.