Defensant els professionals, la professió i les persones que atenem

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/Telenoticies-vespre/Reportatge-sobre-denuncies-en-un-centre-de-menors/video/5426615/#
Potser heu vist aquesta peça dels informatius de Televisió de Catalunya de l’11 de gener. Un cas que presumptament va passar fa 2 anys en un Centre de Menors que acull noies d’entre 12 i 18 anys tutelades per la Generalitat. 

Podeu veure el vídeo a través del 3alacarta.

Des del CEESC treballem dia a dia per tal de defensar els drets dels professionals de l’educació social, però també de les persones que atenem en el desenvolupament de la nostra professió.

Com defensem els professionals i la professió?
  • Atenent i donant resposta a les denúncies formulades per part dels professionals de l’educació social i/o dels ciutadans. Un dels principis ideològics del CEESC és la representació i la defensa professional sense caure en corporativismes reduccionistes, donar assistència, assessorament i defensa per part del CEESC, a tots professionals, amb els mitjans de què disposem i totes aquelles qüestions relacionades amb l’exercici professional. Continuem treballant per tal adoptar mesures que consideren convenient per a la defensa activa de la professió.
  • Vetllant pel respecte del codi deontològic professional, que entre altres coses ha de garantir que la l’ educador o educadora social actua en interès de les persones amb què treballa, respectant la seva autonomia i llibertat, mantenint  un tracte igualitari i evitant l’ús de mètodes i tècniques que atemptin contra la dignitat de les persones.
  • Establint contactes amb representants dels diferents moviments socials i grups de participació social i cívica que s’han creat davant les situacions de crisi per tal de defensar la professió, els professionals i la ciutadania.
  • Fent un seguiment de les convocatòries públiques de llocs de treball. Sol·licitem a les administracions que en els plecs de condicions incloguin la inclusió de la figura de l’educador ocial allà on ha de ser-hi, cosa que garantirà el bon desenvolupament d’aquelles tasques.
  • Presentant recursos de reposició en relació amb la licitació de la gestió de serveis on consta la figura de l’educadora i l’educador social. Amb la presentació d’aquests recursos pretenem que les convocatòries s’adeqüin a la normativa, en matèria diversa com és l’aplicació del conveni col·lectiu segons el sector, la categoria professional, les funcions a desenvolupar i la ratio dels professionals.
  • Fent un seguiment dels convenis col·lectius on consta la figura de l’educador/a social i la seva aplicació.
Us animem a informar-nos-nos sobre situacions que afecten els professionals de l’educació social i fer del CEESC una plataforma des d’on fer sentir les reivindicacions de les educadores i els educadors socials.