Mites que vulneren drets

Amb motiu de la commemoració del 25è aniversari de la Convenció de les Nacions Unides sobre el drets de l’infant, el Síndic de Greuges de Catalunya va organitzat el passat mes de desembre una jornada dedicada a evidenciar l'existència de mites legitimats socialment avui dia a Catalunya, malgrat que vulneren drets de la Convenció. L'acte estava organitzat juntament amb la Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCAT) i la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC), de la quual el CEESC formam part.

En l’acte es va presentar una "declaració final" recull la tasca dels vuit grups de treball constituïts en el marc de la jornada i al voltant dels quals s’han desmuntat vuit mites entorn dels drets dels infants.  Maneres de pensar i de construir la realitat, sovint allunyades de la mirada dels infants i sense tenir en compte el seu interès superior, que porten a naturalitzar i a normalitzar les vulneracions de drets dels infants.

La voluntat és fer que els poders públics, els creadors d’opinió i tota la ciutadania que assumeixin la seva implicació i es comprometin a reconduir els missatges equívocs.

D’aquesta manera,  el document també inclou algunes recomanacions per combatre aquests mites:
  • Fomentar la coresponsabilitat de totes les administracions, estaments i professionals que actuen a l'entorn dels drets dels infants i també de la ciutadania
  • Donar visibilitat a les vulneracions de dret dels infants
  • Superar la subordinació social dels infants, que sovint apareix sota formes d'autoritarisme o sota concepcions excessivament protectores.
  • Fomentar la sensibilització social.
  • Dotar els drets dels infants de més garanties jurídiques.

Llegiu la Declaració Final.