Innovació social per la inclusió a la ciutat de Barcelona

http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2015/04/InnovacioSocialBCN_ECAS.pdf
El mes de desembre passat es va celebrar el seminari ‘Innovació social per la inclusió a la ciutat de Barcelona’ organitzat per ECAS.

Avui volem compartir amb vosaltres les reflexions i experiències exposades al seminari. El seu objectiu és donar a conèixer experiències d’èxit d’aplicació pràctica de processos d’innovació social en entitats socials de la ciutat de Barcelona per tal que els professionals puguem aplicar noves metodologies d’innovació social als nostres projectes.

El seminari i la síntesi dels seus continguts, s’emmarquen en l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, un espai de participació, cooperació publico-privada i acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballem per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones. És un espai compartit entre el govern de la ciutat i la societat civil per a la inclusió social. La finalitat de l’Acord és incrementar el capital social de la ciutat, és a dir, la seva capacitat d’organització i actuació conjunta. I ho fa a través de la promoció de la cooperació i l’articulació de xarxes d’acció per avançar en la construcció plural i democràtica d’un bé comú primordial: la inclusió social.

Esperem que us orienti i us resulti útil de cara a aplicar innovacions socials a la vostra organització per produir un major impacte en la societat.

RECULL FINAL DE REFLEXIONS I EXPERIÈNCIES