Les competències dels municipis catalans després de l’entrada en vigor de la LERSALAvui volem compartir l’Estudi-informe sobre les competències municipals en matèria d'educació, salut i serveis socials a Catalunya després de l'entrada en vigor de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.

Aquest ha estat elaborat per demanda de la Secretaria General de la Federació de Municipis de Catalunya amb l’objectiu d’analitzar com queden les competències dels municipis catalans després de l’entrada en vigor de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LERSAL) en tres àmbits específics:
  • Educació
  • Serveis Socials
  • Centres de Salut
L’Estudi-informe l’ha elaborat en Rafael Jiménez Asensio, Catedràtic de Dret Constitucional. Pots descarregar-lo fent clic aquí.

En Rafael Jimenez va ser ponent a la Jornada "El futur dels serveis socials municipals davant la Reforma de l’Administració Local" que vam organitzar conjuntament els col·legis de Treball Social, Psicologia i  Educadores i Educadors Socials, el 30 de gener d’enguany. Aquesta jornada va aplegar a més de 200 professionals i s’hi van abordar els aspectes jurídics, econòmics i laborals de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), així com el que pot significar amb perspectiva històrica de l’evolució dels serveis socials municipals.

Més informació: