Bones pràctiques per a la millora de les oportunitats de la infància tutelada

Les oportunitats de la infància tutelada de tenir una vida adulta plena, independent i activa en la societat són molt més limitades que les de la resta de la població. Ens referim a nens, nenes i adolescents que en algun moment de la seva infància reben atenció residencial o estan en acolliment familiar pel sistema públic de protecció social.

La infància tutelada sofreix una major desigualtat d'oportunitats i risc d'exclusió social en els estats membres de la Unió Europea. A Espanya, hi ha 35.000 menors tutelats per l'Estat, dels quals 13.700 viuen en institucions i, entre aquests últims, un 23% té entre 16 i 17 anys.

Tenint en compte la responsabilitat que assumeix la societat i l'Estat en relació a la seva infància, més el cost que suposa assumir aquesta responsabilitat, els resultats són molt pobres: solament un 32% dels alumnes tutelats estan en el curs que els correspon, i el 52% no acaba l'Educació Secundària Obligatòria (doblant una xifra ja dramàtica entre la població en general).

En aquesta infografia veureu la descripció i els indicadors sobre la desigualtat d'oportunitats i el risc d'exclusió de la infància tutelada.


http://www.slideshare.net/UpSocial/reto-infanciatutelada-intressupsocialdiainfancia


Les entitats Intress i UpSocial col·laboren des de novembre del 2014 en un projecte d'investigació i selecció de bones pràctiques i innovacions provades amb èxit en l'àmbit de la infància tutelada. Les dues entitats han investigat 96 innovacions provades d'infància tutelada a Espanya i a la resta del món. Després de la valoració d'un jurat d'experts, format per 20 professionals de la innovació i l'atenció social, es va fer una preselecció de 20 innovacions, de la qual finalment s'han seleccionat 4 pràctiques amb l'objectiu de facilitar la seva implantació a Espanya.

Podeu veure  el procés d'investigació i selecció d'innovacions provades que amplien les oportunitats de la infància tutelada per millorar el seu benestar personal al llarg de la vida en aquesta publicació en línia.

El proper 14 de març de 16.30 a 19 h a CaixaForum Barcelona es farà un acte públic on s’explicarà el procés del repte i on les innovacions seleccionades explicaran de primera mà els projectes.

Aquesta és una oportunitat per escoltar de primera mà a les persones que lideren aquestes pràctiques innovadores.La participació és lliure i gratuïta, amb confirmació d’assistència, aquí teniu l’enllaç:
https://intress-upsocial-infancia-tutelada.eventbrite.es

Les iniciatives seleccionades són:

Referents (Espanya)
Projecte de mentoria que facilita joves extutelats poder comptar amb una persona adulta de referència que l'acompanyi en l'emancipació. Combina voluntariat i intervenció professional per fomentar un model de ciutadania que permeti revisar estereotips i prejudicis, fomenti la igualtat d'oportunitats i creï xarxes entre diferents grups socials.

Ikamva Youth (Sud-àfrica)
Suport tutorial extraescolar, mentoring i orientació professional a joves de perifèries urbanes. Ajuda als joves a reflexionar sobre el seu propi procés i els implica com a agents actius de la societat. Fa possible l'atenció personalitzada, l'establiment d'un grup de referència i un sistema de suport entre parells. En conjunt, una solució d'alt impacte i baix cost, que apodera als participants.

Spark (Estats Units)
Proporciona als estudiants de secundària en risc d'abandonament escolar una experiència d'aprenentatge personalitzada, divertida i diferent en un entorn laboral que els permet desenvolupar habilitats i apreciar la rellevància de l'educació. Model escalable que genera un impacte sobre el rendiment acadèmic, l'autopercepció i les oportunitats dels participants. També té un efecte positiu en els professionals, que assumeixen un paper actiu en l'educació dels joves.

Forandsring-fabrikken (The Change Factory) (Noruega)
Mitjançant mecanismes de participació atractius, el programa treballa processos de reflexió on els propis joves usuaris i experts en el sistema, dissenyen propostes de canvi per millorar el pas per les institucions. Programa amb una clara voluntat de transformació del sistema de tutela.