Educació social i escola, presentació a la UB

El passat dijous 22 de febrer, tres representants del Col·lectiu professional “Educació Social i Escola” del CEESC vam oferir una xerrada dins del marc de l’assignatura Acció Socioeducativa en el Món Escolar a alumnes del Grau d’Educació Social de la Universitat de Barcelona.

Membres del Col·lectiu a la xerrada de la UB
Vam explicar la creació del grup al 2014 i les diferents fases de desenvolupament durant aquests tres anys i mig. Vam compartir quins eren els nostres objectius (trencar amb la separació d’educació formal, informal i no formal, unificar les funcions dels educadors i les educadores socials als centres educatius; i donar a conèixer la figura de l’ES a la comunitat educativa), quins documents havíem analitzat, quins havíem generat i sobre les competències actuals dels ES dins del marc escolar (bàsicament centrades en els àmbits de l’absentisme, la immigració, els conflictes, les necessitats educatives i les activitats extra-escolars).

També vam exposar les fites que havíem assolit durant els anys fins l’actualitat i quins reptes se’ns plantejaven; vam esmentar quines funcions diu la llei que podem realitzar i les aportacions del grup de treball al respecte, que sobretot es diferencien en que, per a nosaltres, s’ha de treballar amb totes les etapes d’educació no només amb la secundària, i que pretenem entrar als centres educatius per compartir coneixements, per sumar, per col·laborar, no per a substituir cap professional ni per “apagar focs” treballant exclusivament amb l’alumnat que presenta dificultats en determinades àrees.

La part principal de la xerrada va esdevenir compartint casos reals d’experiències professionals. En concret es va entregar a cada participant un tríptic de presentació de l’Aula 9 de la Fundació Main, una aula oberta amb 3 anys d’experiència a Terrassa on es treballen, de forma individual i grupal, aspectes vinculats a la motivació intrínseca per aspectes acadèmics, gestió de conflictes, absentisme, gestió emocional....

També es va presentar l’entitat KOKUK, associació sense ànim de lucre, amb 4 anys d’experiència, ubicada a Àlaba i que treballen com educadors/es socials dins i fora de l’horari lectiu amb diverses activitats que anomenen “cocurriculars”, entenent que formen part del discurs curricular, ja es duguin a terme dins o fora de les hores de classe. En elles es treballa majoritàriament de forma grupal amb tota la classe i els continguts poden anar des de tallers de cuina o guitarra per afavorir la integració fins a sessions dedicades a l’educació emocional o a la gestió de conflictes. En aquest sentit es va reforçar la necessitat de conèixer les experiències que s’estan duent a terme als diferents centres escolars de tot el territori per tal d’unificar criteris, reproduir els models més exitosos i generar discurs entorn a la nostra professió.

Durant la sessió es va generar un debat molt interessant on l'alumnat discutia, entre d’altres aspectes, si estava d’acord amb el sistema educatiu actual, si volia formar part d’aquest àmbit des de dins i transformar-lo o considerava que si treballava en ell, implicava perpetuar el mateix model.

Moltes gràcies per la vostra participació!

Article dels membres del  Col·lectiu professional Educació social i Escola del CEESC
participacio@ceesc.cat

També en aquest blog: