5a edició del Premi “Biblioteca pública i compromís social”

Aquesta setmana s'han fet públics els projectes guanyadors de la 5ª Edició del Premi "Biblioteca Pública i compromís social", que impulsa la Fundació Biblioteca Social.

 "Biblioteca fàcil" de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Llíria (Valencia) és el projecte guanyador. Dirigit cap a tres col·lectius: persones amb discapacitat, malalts mentals i persones d’edat avançada afectats per Alzheimer, és un projecte que va començar el 2005 i que està gestionat pel personal de les biblioteques. Segons l´acta del Jurat del Premi és projecte sòlid, ben construït i documentat, que constitueix un veritable projecte de població, en el qual, per iniciativa de la biblioteca, dotada de notable capacitat integradora i de coordinació dels diversos agents participants, la lectura i la literatura (“recurs per la gestió emocional “) es converteixen en eficaç eina d’incardinació i intervenció en el teixit social.

L’accèssit del Premi és pel projecte "Déjame que te cuente", de les Biblioteques Municipals de Huesca, dirigit a persones amb capacitats reduïdes per a la lectura. Segons el jurat, és un projecte d’ampli abast i molt i discret esforç conjunt per implicar la Xarxa de Biblioteques i a tretze entitats socials. Es basa en les lectures que duen a terme un nombrós grup de bibliovoluntaris, prèviament formats per a això; acció mitjançant la qual s’estableixen xarxes solidàries de normalització i compromís ciutadà a l’empara del principi bàsic d’inclusió.

El CEESC participem d’aquest premi des del seu inici, com a part del jurat, que està integrat per professionals de les Biblioteques i del Tercer Sector. Aquesta participació és una manera de reafirmar que creiem fermament en la introducció de l’educació social a les biblioteques publiques.

Notícia completa sobre aquesta 5a edició del Premi a la web de la Fundació Biblioteca Social.