L'educació a l'abast de totes. Per una escolarització amb igualtat d'oportunitats al Senegal

La Fundació Babel Punto de Encuentro va presentar dos projectes guanyadors a les Convocatòries de Cooperació del CEESC dels anys 2015 i del 2018. Al blog ens presenten el projecte del 2018 per a l'educació de les nenes a l'escola Kalasan, situada a Sam Sam, un barri del Senegal.

L'educació és un dret humà bàsic i universal per a tots els infants. Això ha estat reconegut per la Declaració Universal dels Drets Humans. Malgrat això, molts infants, especialment nenes, encara es troben privades del seu dret a l'educació i els manca l'oportunitat d'accedir a coneixements i les habilitats necessàries per a un desenvolupament complet. És per això que des de la seva fundació, l'escola Kalasans de Sam Sam, ha donat prioritat a l'escolarització de les nenes. De fet, un dels seus objectius fundacionals és l'educació bàsica dels infants i, en especial, de les nenes d'entre 8 i 14 anys.

Amb una població estimada de 210.000 habitants i una àrea de 25,30 ha, Sam Sam 3 és un barri molt poblat i molt pobre. Moltes famílies lluiten per proporcionar tres àpats diaris als seus fills i filles. Així mateix, les característiques del barri, amb una capa freàtica molt baixa que causa sempre greus inundacions, fan molt difícil l'accés a l'escola i la qualitat de vida en general de les famílies. També s’hi suma la insalubritat; els veïns i veïnes llencen les escombraries, no existeix una recollida, ni es practica la crema. Les aigües residuals s'estanquen, es van contaminant i la població queda més exposades a malalties com la malària, donat que els mosquits es reprodueixen en aigües estancades.L’escola Kalasans és perseverant per tal de contribuir i incidir en la millora de la qualitat de vida de les persones que viuen al barri, poder oferir una igualtat d'oportunitats i millorar el benestar de la població. El lema de l'escola sempre ha estat que sigui una escola per a tots, i es lluita perquè aquest emblema sigui sempre una realitat.

L’equip docent de l’escola i de coordinació remarca que davant de la pobresa que genera l’analfabetisme, l’educació contribueix al desenvolupament personal i social. Si es pretén treure a Sam Sam de la pobresa i dels problemes relacionats amb les insalubritats, l'escola ha de ser una de les principals claus del barri. En aquesta perspectiva, l'escolarització de la dona és important, però es remarca també la importància de retenir-les a l'escola, ja que moltes acaben abandonant els estudis, lligades a tradicions familiars, obligacions de la llar, embarassos, etc.

Avui en dia, malgrat dels avenços observats (des del 2009 l'educació primària ha tingut una taxa de matriculació del 95,9% de les nenes, en comparació amb el 85,2% de la dels nens), aquestes fites estan lluny de ser aconseguides. És per això que és important que les nenes accedeixin a l'escola, se'ls ha de brindar l'oportunitat de poder-se construir un futur brillant. L'escola Kalasans intenta prioritzar-hi l'accés i, sobretot, garantir-ne la continuïtat.

Existeix l'evidència que les nenes que reben una educació tendeixen a tenir menys fills, a tenir-los més sans i augmenta la probabilitat que aquests infants tinguin accés a l'escola i durant més temps. Aquestes dones formades arriben a obtenir millors salaris, millors feines i, sobretot, disposen de més autonomia. També poden protegir-se millor de les malalties, tant elles com els seu entorn més propers. A més a més, habitualment utilitzen els seus coneixements i habilitats adquirides en l'educació, ajudant la seva comunitat.

Les tutories i els seguiments dels educadors amb les famílies són una de les activitats més exitoses i pertinents per a l'accés de les nenes a l'escola. Tot i ser una activitat diària -que necessita constància- l'equip docent treballa el dia a dia amb el barri i les relacions amb les famílies, per tal de facilitar l'accés a famílies del barri no escolaritzades i de cuidar les relacions establertes amb l'escola. La seva tasca també incideix en el retorn de les nenes que per circumstàncies familiars puguin haver abandonat els estudis.

Dintre de l'escola, les directrius assenyalen les nenes. Tracten de donar-hi suport i apoderar-les en la gestió i el lideratge. Enguany, com a delegada escolar de tots els cursos ha sortit escollida una noia d'entre l'alumnat. De la mateixa manera s'anima i es promociona el paper de la dona a les activitats esportives així com les activitats teatrals.

Tenir una delegada escolar afavoreix la retenció de les nenes al centre, i sabem que quan es valora individualment la tasca de cada nena, amb l'entorn, hi ha més possibilitats de duració a l'escola. S'ha aprofitat per fer esforç i crear consciència sobre els factors que afecten l'educació de les nenes: el matrimoni precoç, els embarassos precoços i els no desitjats, el treball domèstic, etc.


Avui dia, malauradament encara queda molta feina per fer; al barri i a la ciutat hi ha innumerables nenes que no són lliures per prendre les seves eleccions, no poden decidir el seu futur, sofreixen violència i exclusió.

Les fotografies d’aquesta publicació han estat fetes al Senegal per treballadors i treballadores de la contrapart local AES o voluntariat de l’entitat BPDE.