Om Em Calma: acompanyar en la distància

L’educació emocional fa temps que està present a les escoles i des de fa tres anys, emmarcat en el Pla de Barris de Barcelona, alguns centres escolars disposen del Servei de Suport i Acompanyament Emocional (SSAE) que, juntament amb altres professionals del sector social i educatiu, configuren els elements que acompanyen als centres escolars en el canvi de l’equip docent a l’equip educatiu. 

El SSAE està format per diferents perfils professionals que inclouen psicomotricistes, educadors i educadores socials, psicòlegs i psicòlogues, artterapeutes, pedagogs, especialistes en treball corporal i especialistes en gestió de grups.  La multidisciplinarietat contribueix a l’enriquiment de la tasca de l’equip i permet assignar als centres escolars el perfil professional més adient, en funció de les seves característiques i necessitats.

La tasca de l’equip SSAE es desenvolupa dins del marc de les pràctiques restauratives i la seva finalitat és acompanyar a la comunitat educativa a nivell emocional, afavorint així un acompanyament personalitzat i global a l’alumne i a la seva família, una nova mirada cap al conflicte, un major clima de convivència i un augment del sentiment de pertinença al centre escolar, entre d’altres. 

El confinament ha suposat un punt d’inflexió en molts dels serveis on els i les professionals del tercer sector som essencials i ha posat de manifest la necessitat de l’acompanyament emocional en l’entorn escolar. Des de l’equip SSAE ens vam haver d’adaptar a la realitat de l’acompanyament emocional a distància i vam haver de retrobar les nostres competències alhora que gestionàvem les nostres resistències i vulnerabilitats. Com aconseguíem acompanyar en la distància? És una qüestió que ens continua sonant més a un oxímoron que a una realitat.

De les necessitats i dificultats que vam anar recollint al llarg dels mesos de confinament n’hi havia una que ja se’ns manifestava a les aules: ens feia falta quelcom més accessible i adaptat a la realitat dels nostres centres escolars, per facilitar als alumnes i a les seves famílies trobar espais de calma i cura emocional de manera autònoma. D’aquesta necessitat neix el projecte Om Em Calma. L’Om Em Calma acosta l’acompanyament emocional als infants, als adolescents, als adults i a les famílies de manera planera i senzilla a través d’un llenguatge audiovisual i accessible. El projecte recull un total de 5 propostes que ens permeten adquirir diferents eines des de disciplines com la psicomotricitat, la dansa lliure, el ioga, els mudres i la creació artística, orientades a diferents edats i per diferents professionals, que ens ajuden a tornar a la calma. 

La primera vegada que a els alumnes de primària de l’Institut escola Trinitat Nova, amb qui desenvolupàvem el taller de gestió de la ràbia, van sentir la cançó Deshantimantra de Xiula, van sorgir mil i una reaccions diferents per tornar a la calma, així que des d’un inici vam tenir clar que havia d’acompanyar les nostres propostes. 

L’Om Em Calma, és també el reflex de l’enriquiment que genera el treball multidisciplinar i en xarxa, doncs en ell hi han participat diferents professionals de l’equip SSAE a més d’altres professionals de Pla de Barris, com la dinamitzadora audiovisual de l’Institut escola Trinitat Nova. 

En una professió com la nostra, l’estrès i la sensació de sentir-se sobrepassat és habitual i, com a professionals que tenim cura d’altres persones, també hem de buscar estratègies, espais i eines que ens permetin tenir cura de nosaltres mateixos. 

El resultat és un material al que podem recórrer, ja sigui en l’àmbit personal o professional, quan necessitem trobar o acompanyar cap a la calma. Des de l’equip d’Om Em Calma us animem a descobrir les nostres propostes i a adoptar-les, personalitzar-les i adaptar-les a les vostres necessitats i a les de les persones a qui acompanyeu. 


Cristina Jaumandreu, educadora social. Actualment forma part de l'equip de suport i acompanyament emocional del pla de barris de Barcelona a l'institut escola Trinitat Nova. Col·legiada 9303.


Podeu trobar el material d’Om Em Calma aquí i ens podeu contactar a  cristina.jaumandreu@gmail.com 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/cristina-jaumandreu/