Visibilitzem i denunciem pràctiques masclistes en els entorns professionals i en la societat

El 80% de les violències que pateixen les dones succeeixen en els entorns de confiança, com l'entorn laboral, i adopten diverses formes. Sovint són invisibilitzades, banalitzades i normalitzades pel mateix poder que les exerceix, el patriarcat. Des del Col·lectiu de Dones i Equitat, pensem que les educadores i educadors socials hem de reivindicar la visibilització i denúncia d'aquestes pràctiques masclistes en els nostres entorns professionals i en la societat. 

Volem compartir-vos el dossier "Violències masclistes a la feina", publicat per Social.cat.

Aquest s’emmarca dins les xerrades ‘Socialitzant’, concretament la que es va celebrar ara farà un any, el 12 de març del 2020, amb el títol ‘Concilies o només treballes? Igualtat i corresponsabilitat al tercer sector a Catalunya’.

“Al mercat laboral, les dones es troben entre el terra enganxós i el sostre de vidre i pateixen una discriminació sistèmica que s’expressa de moltes maneres: en sous més baixos, contractes parcials o temporals, la gran concentració de treballs feminitzats, el trencament de trajectòries o, en el pitjor dels casos, l’assetjament. Què fem perquè no siguin menystingudes a la feina?”

Dossier "Violències masclistes a la feina" - Versió PDF  / Versió web