Mobilitzacions previstes per part de professionals de l’Acció Social

Des del Comitè d'empresa Resilis Girona ens fan arribar informació sobre mobilitzacions previstes a partir del mes de febrer per part de persones professionals de l’Acció Social.

Copiem el text que ens han fet arribar per tal de fer-nos ressò d’aquesta iniciativa:


El professionals inclosos en el Conveni d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc, estan en precari, i és necessari reivindicar les necessitats i la situació actual. 

Com a grup de persones treballadores, de l’àmbit residencial de la infància i adolescència en risc, pretenem liderar i mobilitzar el professionals de l’Acció Social en benefici de tots els serveis inclosos en el Conveni d’Acció Social, amb l’objectiu principal de dignificar la professió de qualsevol categoria recollida en el Conveni laboral.

El nostre conveni està congelat des de la creació a l’any 2008 i és necessari revertir la pèrdua de poder adquisitiu dels professionals dels darrers 14 anys. Estimem que oscil·la, aproximadament, en un 30% d’endarreriment com a mínim. Aquesta pèrdua la comprovem en les condicions i taules salarials dels diferents serveis tan de cicle continuat com de cicle general.

Està en joc el reconeixement social de les persones treballadores i professionals.

Aquestes accions no pretenen abandonar l'atenció a les persones ateses, pretenen mobilitzar al sector amb l’objectiu de fer-nos visibles fora del nostre horari laboral.  Hem de tenir en compte que els equips de serveis d'atenció a la infància, són considerats serveis mínims pel Departament de Treball en situació de vaga, per tant, hi  ha una dificultat alta per fer visibles les reivindicacions en moments de vaga, i aquest fet denota el dèficit estructural que patim, qüestió que tant el Govern com entitats, haurien de tenir en compte com un factor de dret i reconeixement a la nostra tasca social, condicions i retribució. És per aquesta raó, que de moment no es planteja una crida de vaga general. Tot i que està sobre de la taula.

Un altre factor a tenir en compte és que, els centres públics i externalitzats, atenem al mateix col·lectiu i tenim el mateix encàrrec. Reivindiquem per tant: «mateixa feina, mateix sou».

El pressupost 2023 del Govern, així com d'altres d’anys anteriors, contempla un increment de sous del personal de l'administració pública, i per tant, aquests que ja parteixen de millors condicions, obtindran un alt increment. Mentre que si no es reverteix aquesta situació, els professionals de serveis externalitzats, incrementarem encara més, l'escletxa salarial amb les conseqüències que això comporta. El Govern ha de recordar i tenir present, aquells documents que va elaborar en el seu dia: “El Pla de millora del sistema d’infants i joves 2021-24”, i el “Pla estratègic de Serveis Socials 2021-24”, on ambdós documents recullen l’equiparació de les condicions de les persones treballadores de la privada amb la pública.

Amb tot l'exposat, i per la dignificació i reconeixement social de les persones professionals en totes les categories del Conveni d'Acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc, exposem de quina manera s’iniciarà la nostra mobilització, a partir del mes de febrer.

Donant continuïtat al moviment de “La Carpa”, que es va iniciar l'any 2020 i que va quedar aturat per motius de la pandèmia, a partir de febrer de 2023 dos dimecres mensuals plantarem davant la seu de la Generalitat de Catalunya de Girona una gran tenda de campanya. Les persones que assistiran a la mobilització, si disposen d’ella, portaran tendes tipus iglú per tal que la visibilització del moviment sigui més significatiu. L'horari serà d’11h a 17h, en els dies següents:

 • 8 de febrer i 22 de febrer
 • 8 de març i 22 de març
 • 5 d’abril i 19 d’abril
 • 3 de maig i 17 de maig
 • 14 de juny i 28 de juny
 • 12 de juliol i 26 de juliol
 • 9 d’agost i 23 d’agost
 • 6 de setembre i 20 de setembre
 • 4 d’octubre i 18 d’octubre
 • 15 de novembre i 29 de novembre
 • 13 de desembre, i possible 20 de desembre

De manera transversal, està previst reproduir-ho en altres províncies.

Ara és l’hora de fer-nos visibles i fer-nos escoltar.

Comitè d'empresa Resilis Girona
@
resilisgironacomite