Una finestra a la web 2.0 que pretén que l’educació social tingui un lloc al món...

dijous, 18 de febrer de 2016

Bones pràctiques per a la millora de les oportunitats de la infància tutelada

Les oportunitats de la infància tutelada de tenir una vida adulta plena, independent i activa en la societat són molt més limitades que les de la resta de la població. Ens referim a nens, nenes i adolescents que en algun moment de la seva infància reben atenció residencial o estan en acolliment familiar pel sistema públic de protecció social.

La infància tutelada sofreix una major desigualtat d'oportunitats i risc d'exclusió social en els estats membres de la Unió Europea. A Espanya, hi ha 35.000 menors tutelats per l'Estat, dels quals 13.700 viuen en institucions i, entre aquests últims, un 23% té entre 16 i 17 anys.

Tenint en compte la responsabilitat que assumeix la societat i l'Estat en relació a la seva infància, més el cost que suposa assumir aquesta responsabilitat, els resultats són molt pobres: solament un 32% dels alumnes tutelats estan en el curs que els correspon, i el 52% no acaba l'Educació Secundària Obligatòria (doblant una xifra ja dramàtica entre la població en general).

En aquesta infografia veureu la descripció i els indicadors sobre la desigualtat d'oportunitats i el risc d'exclusió de la infància tutelada.


http://www.slideshare.net/UpSocial/reto-infanciatutelada-intressupsocialdiainfancia


Les entitats Intress i UpSocial col·laboren des de novembre del 2014 en un projecte d'investigació i selecció de bones pràctiques i innovacions provades amb èxit en l'àmbit de la infància tutelada. Les dues entitats han investigat 96 innovacions provades d'infància tutelada a Espanya i a la resta del món. Després de la valoració d'un jurat d'experts, format per 20 professionals de la innovació i l'atenció social, es va fer una preselecció de 20 innovacions, de la qual finalment s'han seleccionat 4 pràctiques amb l'objectiu de facilitar la seva implantació a Espanya.

Podeu veure  el procés d'investigació i selecció d'innovacions provades que amplien les oportunitats de la infància tutelada per millorar el seu benestar personal al llarg de la vida en aquesta publicació en línia.

El proper 14 de març de 16.30 a 19 h a CaixaForum Barcelona es farà un acte públic on s’explicarà el procés del repte i on les innovacions seleccionades explicaran de primera mà els projectes.

Aquesta és una oportunitat per escoltar de primera mà a les persones que lideren aquestes pràctiques innovadores.La participació és lliure i gratuïta, amb confirmació d’assistència, aquí teniu l’enllaç:
https://intress-upsocial-infancia-tutelada.eventbrite.es

Les iniciatives seleccionades són:

Referents (Espanya)
Projecte de mentoria que facilita joves extutelats poder comptar amb una persona adulta de referència que l'acompanyi en l'emancipació. Combina voluntariat i intervenció professional per fomentar un model de ciutadania que permeti revisar estereotips i prejudicis, fomenti la igualtat d'oportunitats i creï xarxes entre diferents grups socials.

Ikamva Youth (Sud-àfrica)
Suport tutorial extraescolar, mentoring i orientació professional a joves de perifèries urbanes. Ajuda als joves a reflexionar sobre el seu propi procés i els implica com a agents actius de la societat. Fa possible l'atenció personalitzada, l'establiment d'un grup de referència i un sistema de suport entre parells. En conjunt, una solució d'alt impacte i baix cost, que apodera als participants.

Spark (Estats Units)
Proporciona als estudiants de secundària en risc d'abandonament escolar una experiència d'aprenentatge personalitzada, divertida i diferent en un entorn laboral que els permet desenvolupar habilitats i apreciar la rellevància de l'educació. Model escalable que genera un impacte sobre el rendiment acadèmic, l'autopercepció i les oportunitats dels participants. També té un efecte positiu en els professionals, que assumeixen un paper actiu en l'educació dels joves.

Forandsring-fabrikken (The Change Factory) (Noruega)
Mitjançant mecanismes de participació atractius, el programa treballa processos de reflexió on els propis joves usuaris i experts en el sistema, dissenyen propostes de canvi per millorar el pas per les institucions. Programa amb una clara voluntat de transformació del sistema de tutela.

dimecres, 10 de febrer de 2016

Una guia col·laborativa per la dinamitzacio i la participació juvenil #ViquiGuiaJove

Ator fotografia: couscouschocolat
Ja és aquí la Guia Jove #ViquiGuiaJove per al foment i la dinamització de la participació juvenil. Publicada on-line i en format Viquillibre és una caixa d’eines per als i les professionals que treballen amb gent jove per fomentar la participació a través de la dinamització juvenil.

Està formada per un conjunt de fitxes per facilitar possibles línies de treball segons les necessitats o els reptes que es persegueixen. El contingut de la guia inclou temàtiques relacionades amb la participació juvenil, la planificació de projectes socioeducatius i l’ús dels espais d’intervenció, com ara equipaments o espai públic.

La Guia Jove ha nascut d’un procés de col·laboració entre diversos professionals, alguns del qual són col·legiats al CEESC, que treballen amb la gent jove i de l’equip de Foment de la Participació Juvenil de la Direcció General de Joventut .

La guia vol ser una eina viva i completa pels professionals del territori que treballen des de la proximitat en el foment de la participació juvenil des d’espais de dinamització juvenil.

dimarts, 2 de febrer de 2016

SmileUrbo, una eina educativa per promoure els valors de la cooperació mitjançant el joc

Sostenibilitat, col·laboració i bé comú són alguns dels conceptes en què l’associació Smilemundo, entitat sense ànim de lucre que aposta per la creació d'eines innovadores per educar i sensibilitzar sobre diferents problemàtiques, s’ha basat a l’hora desenvolupar el joc SmileUrbo.

L’eina, que combina l’entorn online amb la mecànica clàssica dels jocs de rol, està concebuda per a què les organitzacions sense ànim de lucre i les institucions educatives puguin treballar a través d'equips i comunitats habilitats com la participació, la resolució de conflictes, la cooperació o la negociació.

Creat amb el suport de la Diputació de Barcelona i el programa Erasmus+ de la Unió Europea, el joc planteja el cas (basat en fets reals) d’una petita població que travessa un moment crític, al qual hauran de donar resposta els jugadors, tenint en compte l'impacte de les seves decisions en indicadors com la desocupació, el cost de la vida, el medi ambient o la sobirania alimentària.

Tot i que els jugadors tenen una sèrie d’interessos i punts individuals clarament identificats, només es pot guanyar el joc si s’assoleixen un conjunt d’indicadors del benestar de la comunitat i s’aconsegueix, en darrera instància, salvar el poble de la complicada situació que travessa. L’objectiu és, per tant, combinar els interessos individuals amb els de la comunitat i assolir el major benefici possible per a la població com a conjunt.

Segons Aleksandra Zemke, fundadora de Smilemundo, “a partir de segons quines edats, trobem una doble mancança en els sistemes educatius de molts indrets d’Europa: d’una banda, hi ha una falta de reforç del treball en grup i dels valors de la cooperació; de l’altra, existeix una absència gairebé absoluta del component lúdic”. SmileUrbo pretén, precisament, donar resposta a aquestes dues carències. En primer lloc, fomentant la idea que cada individu té un paper important dintre del seu grup i que únicament amb el diàleg i la col·laboració es podrà avançar vers fites que beneficiïn el conjunt de la societat. I en segon lloc, utilitzant la via de l’entreteniment per transmetre una sèrie d’idees i valors que permetin ampliar coneixements o abordar-los des de noves perspectives.Els avantatges d’incorporar el joc dintre del món de la formació i del treball amb joves són nombrosos, ja que aquest implica de manera directa la part emocional dels individus i els permet posar-se en situació respecte de realitats allunyades del seu dia a dia.

SmileUrbo ha estat guardonat amb el World Summit Youth Award, un premi internacional que convoca cada any joves emprenedors de tot el món que utilitzen Internet i la tecnologia mòbil per contribuir al compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM).

A dia d’avui unes 550 persones a diferents països (el joc està disponible en quatre idiomes) han fet servir SmileUrbo en els seus processos d’aprenentatge, fonamentalment dintre de l’àmbit educatiu, associatiu i institucional.

El dijous 4 de febrer a les 18.30 hores, podràs conèixer el joc i participar en una partida a la seu del CEESC. Inscriu-te aquí!

Article de Rebeca Febrer
Responsable de Comunicació a Smilemundo