Posicionament del CEESC en relació amb la Renda Mínima d'Inserció (RMI).

El passat dia 29 de juliol vam participar en una reunió de la Comissió Funcional del Consell General de Benestar Social, en la qual se’ns va informar de la proposta de Decret de la RMI.
Aquell mateix dia els col·legis professionals, els sindicats, la patronal del sector i les entitats socials presents vam manifestar el nostre malestar per haver rebut una convocatòria sobtada que impedia que tinguéssim prou temps per preparar una resposta acurada. Tot i així, en la reunió les persones que van prendre la paraula van estar d’acord en manifestar la preocupació i també el desacord en diferents aspectes de la Llei, com les dificultats i traves que suposaran les modificacions, el límit pressupostari, etc. (temes de fons molt importants).

En aquests moments, també hem de manifestar-nos en contra de les formes. No és admissible la criminalització de tots els beneficiaris de la RMI per les possibles o suposades “irregularitats” d’alguns. Els i les tècniques dels Serveis Socials Bàsics (SSB) són els primers interessats en detectar qualsevol frau, en aquesta i en qualsevol altra prestació que gestionin. Per això, no s’entén que s’hagin pres mesures d’aquest tipus d’esquena als professionals que diàriament
gestionen aquestes prestacions.

Durant el mes d’agost ha entrat en vigor la nova Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, que modifica la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la RMI (en el seu article 62). Alhora, s’ha decidit canviar la forma de pagament sense previ avís ni comunicació als SSB, que assumeixen una gran responsabilitat en relació amb aquesta prestació.

Les formes que s’han utilitzat per part de la Generalitat de Catalunya són incomprensibles: manca d’informació als SSB i als propis beneficiaris, precipitació en portar a terme les modificacions i els canvis, poca atenció a les entitats, organitzacions i professionals que treballen directament amb aquesta prestació, posada en funcionament dels canvis durant el mes d’agost en què hi ha menys professionals en tots els serveis, entre altres qüestions.

La manca d’informació ha provocat que en els SSB dels diversos municipis, en les oficines de correus o en les entitats bancàries s’hagin viscut situacions d’angoixa i de molta incertesa, tant per part dels beneficiaris com dels mateixos professionals.

Com es deia el dia 29 de juliol a la Comissió Funcional, estem vivint una situació de crisi econòmica en la qual cal solidaritat i compromís vers els que més pateixen. Recordem que els beneficiaris de la prestació són persones que viuen situacions molt precàries, vulnerables i amb uns recursos econòmics extremadament reduïts; persones
en situació de pobresa extrema i, en alguns casos, s’hi afegeixen greus dificultats socioeducatives i de salut. Els i les professionals que coneixen els beneficiaris de la RMI saben del nivell de dificultat que pateixen. Són ciutadans que necessiten suport i treball socioeducatiu, no més entrebancs.

Tot i això, som conscients que manquen recursos humans per fer un seguiment acurat dels beneficiaris de la
RMI, així com també serveis i recursos de formació i orientació laboral per ajudar-los a millorar la seva situació.

Davant de tot això, el CEESC vol manifestar públicament la seva oposició a unes decisions que han significat
una manca de respecte als tècnics dels SSB i a moltes persones que disposen d’aquests serveis, així com un retrocés en les línies de treball que ajuden a afavorir la igualtat i els drets a tota la ciutadania.

Som conscients que les dificultats, tant per als beneficiaris de la prestació com per als tècnics dels SSB, tot just estan començant. Per això, apel·lem a la capacitat de rectificació del nostre govern i ens oferim a col·laborar per trobar millors solucions davant la necessitat d’ajustar els pressupostos a la situació de crisi actual, a oferir idees per a la revisió de la RMI sense necessitat d’utilitzar les eines i decisions actuals, a pensar diferents programes per afavorir l’ocupació, entre moltes altres propostes.

Ens oferim, en definitiva, a estar al costat del Govern per ajudar a millorar la situació actual del país, però la nostra prioritat, la nostra defensa i el nostre treball sempre anirà enfocat cap a la ciutadania i els professionals que treballen per a ella i amb ella.

CEESC, 16 d’agost de 2011.