Formació universitària i inserció laboral de les persones amb discapacitat a Catalunya


Avui us fem arribar unes reflexions de la Montserrat Llinares Fite. Ens parla de la tesi que està desenvolupant  sobre la inserció laboral de les persones titulades universitàries en el marc del grup de recerca “Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Educatius”, de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
Fer una tesi doctoral sobre aquest tema pot semblar inversemblant en temps d’una crisi tan greu com la que estem patint. Precisament, per que és un sector de la població que està més desprotegit, no pas a nivell de legislació si no de bona pràctica d’inserció laboral en el mercat ordinari de treball, cal poder agafar la lupa i mirar en concreció què està passant.
Aparentment, sembla paradoxal que després de la realització d’uns estudis universitaris, que avalen a tots en unes competències per a poder desenvolupar la tasca professional per a la que han estat formats, hi hagi serioses dificultats d’inserció laboral que no tenen res a veure amb la crisi. D’aquesta dificultat en poden parlar llarg i extens totes les associacions dedicades a les persones amb discapacitat que tenen els seus serveis d’orientació cap a la inserció laboral, així com els mateixos titulats universitaris.


En un informe de Fundación UNIVERSIA, elaborat per Dalmau, Llinares, Sala i altres (2010), es posa en evidència que les persones amb discapacitat creuen que obtenir una titulació universitària els facilitarà l’accés al mercat laboral de manera equitativa amb la resta de persones amb la mateixa formació. També, les empreses que tenen persones amb aquestes característiques en la seva plantilla diuen estar-ne contentes. Però, com és que davant de dos candidats a un lloc de treball i amb la mateixa formació si un d’ells pateix una discapacitat, sobretot visible, es queda a fora?


Aquest és el motiu de voler mirar amb la lupa i descobrir una mica més sobre el tema.


Montserrat Llinares Fite

Què en penseu de la pregunta que ens llença la Montserrat?

Per poder desenvolupar la seva investigació, està recollint dades a través d’un qüestionari en línia i anònim. Si heu finalitzat els vostres estudis universitaris inicials durant els tres darrers cursos i teniu alguna discapacitat, us animem a respondre’l: