Plataforma Go>Coinnovació

Avui volem parlar-vos d'una proposta que ens fan des de l'Ajuntament de Barcelona, la Plataforma Go>Coinnovació que té com a objectiu que els ciutadans i ciutadanes col·laborin amb l’Ajuntament dins de l’objectiu de Govern Obert,que treballa per la transparència i la participació.

http://coinnovacio.bcn.cat/go/retos.action

A través d’aquesta plataforma, des del nostre ordinador o telèfon mòbil podem proposar idees sobre diferents temes de la ciutat així com solucions a reptes concrets que planteja l'Ajuntament.

Ara mateix hi ha plantejat un repte des de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports: Com millorar la vida independent i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat?

Aquest repte compta, en aquests moments, amb 25 idees, entre les que podem trobar crear un segell d'accessibilitat, augmentar la quota fixa de contractació de treballadors amb discapacitat o crear un portal d'empreses integradores. Hi podeu fer un cop d'ull.

Segons ens diuen des de l'Ajuntament: “Volem implicar com més gent, millor, per donar respostes de la manera més transversal possible. Volem propostes dels afectats, familiars, amics i amigues, entitats, professionals, empreses, etc... qualsevol idea suma. Totes elles seran estudiades per un jurat integrat per responsables municipals de l’àmbit i experts externs.”

Nosaltres mateixos podem també votar les propostes que han fet altres persones, d'aquesta manera les propostes queden classificades per ordre de valoració i també per paraules clau.

Què en penseu d'aquesta iniciativa? Quin paper ha de tenir en les preses de decisions la gent que viu en un territori? Creieu que estan prou esteses aquesta mena de pràctiques? Creieu que es donen prou a conèixer?

Com ja sabeu, al CEESC comptem amb un projecte que treballa en aquesta línia: CiutatBeta, un espai des d’on explorar l’ADN de la ciutat en què vivim per tal de dissenyar prototips i solucions creatives a necessitats de territoris/barris concrets i/o noves problemàtiques socials.

Pensem en la ciutat no com un element individual, sinó com gairebé un constructe simbiòtic on els ciutadans hi tenen un paper determinant i cabdal. És en els ciutadans on CiutatBeta vol posar l’accent.