Nous reptes per als tècnics de Serveis Socials com a primer nivell d’Atenció Social Primària


La nova realitat social produïda per l’impacte declarat per l’estat d’alarma COVID-19 ens ha comportat un canvi radical en el dia a dia de les nostres tasques quotidianes per tal d’afavorir, facilitar i dinamitzar el nostre treball de l’atenció directa i essencial des dels serveis socials bàsics, així com havent d'incorporar-hi les noves mesures socials que s’estan decretant.

El Masnou - Foto de Jorge Franganillo
Aquesta metodologia es basa pràcticament en processos de treball àgils i factibles per tal d’abordar les diferents problemàtiques -sanitària  social i econòmica- en accions que facin un acompanyament en el professional, per una banda, i, per l’altra, agilitzar el treball amb la ciutadania en el col·lectiu amb el qual que diàriament treballem, per tant, la necessitat de poder afrontar aquesta nova situació en aquest estat d’alarma.

Sense temps ni marge de maniobra ens hem hagut d’adaptar a aquesta nova situació emergent, per poder encaminar el nostre treball amb els mitjans més propers per continuar donat els nostres recursos i serveis garantits tal com ens empara la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya.

Aquest repte ens ha dut a plantejar noves situacions tan personals com professionals, augmentant una realitat social en què el nostre objectiu principal és poder donar resposta al gran augment de demanda del ciutadà en el context econòmic, social i sanitari en una situació de crisi no prevista.

El principal objectiu és donar continuïtat a la nostra feina i garantir l'atenció i la protecció de totes les persones vulnerables que precisem de suport: infància, famílies, gent gran i a tota la ciutadania en general.

Serveis Socials Bàsics estem treballant incansablement amb la dificultat afegida de no poder accedir als nostres llocs de treball habituals, això ens ha suposat un gran repte a superar i ens ha fet augmentar la implicació de tot l’equip, reformular algunes funcions dels nostres professionals, implementar noves tecnologies i noves metodologies d’intervenció per poder fer front a la COVID-19 de manera unida i coordinada.

En aquesta pandèmia que estem patint, els Serveis Socials som, junt amb l'àmbit sanitari, els cossos de seguretat, i altres sectors, els encarregats, en primera línea de cuidar, organitzar i atendre les necessitats assistencials de tota la població confinada del Masnou i, més especialment, de les persones més vulnerables.

Ens ha sorprès la capacitat d'organització, adaptació i iniciativa a què podem arribar els professionals en una situació d'alt risc per a la població com la que estem vivint; i com, entre tots i totes, davant de les adversitats, som capaços de sumar esforços.

De tots és sabut que els equips de Serveis Socials treballem amb situacions problemàtiques i que la complexitat de la nostra feina fa que ja estiguem acostumats a manegar estratègies d'intervenció, però mai abans com en aquests moments. En l'últim mes hem pogut experimentar canvis i adaptacions inverosímils, que fa una setmana abans eren inimaginables.

El confinament ha descobert les necessitats i problemàtiques amb les quals ens trobem els professionals de Serveis Socials quan no hi havia pandèmia, ni estat d'alarma.

Així que la nostra missió és poder cobrir les necessitats més bàsiques i l’acompanyament psicosocial en aquest moment d’incertesa com l’actual. Cada situació que atenem amb les seves particularitats i necessitats rep el nostre suport per tal de resoldre la seva inquietud.

Ens hem adaptat a aquesta nova realitat i ens organitzem de forma presencial i amb la fórmula de teletreball, atenent les diverses necessitats tan telefònicament com de forma telemàtica, fent de les eines tecnològiques una eina essencial, amb el suport del nostre equip administratiu.

Des del Centre Obert Maricel s’estan realitzant les sessions simultànies amb els infants i adolescents, tot cercant diferents canals de comunicació al presencial: email, telèfon, whatsapps i, fins i tot, en alguns casos, utilitzant el recurs de determinades aplicacions informàtiques.

Noves decisions i noves intervencions com una estreta coordinació amb altres serveis municipals i empreses externes que ens afavoreixen a continuar treballant amb el suport per afrontar aquest repte. Hem potenciat el treball en xarxa perquè, per una banda, puguem donar resposta a tota la nostra tasca diària i a les necessitats detectades aconseguint desenvolupar de la millor manera possible el recurs necessari a la demanda.

Per poder portar a terme tot això, s'ha reforçat els serveis de Teleassistència i el d'Atenció Domiciliària (SAD), complementat amb el suport del grup de voluntaris que gestiona el Departament de Participació Ciutadana.

S'han distribuït lots d'aliments a través del centre de distribució d'aliments SITJA a totes aquelles persones i famílies amb dificultats econòmiques.

S'han garantit les beques de menjador escolar a través de targetes moneder, per als menors escolaritzats en edat obligatòria, amb el suport de Protecció Civil.

Continuem coordinant i treballant diàriament amb l’equip del Centre de Recursos de Dona, per tal de protegir al màxim el col·lectiu de dones en situacions de risc.

Aquesta situació de crisi ens enfortirà amb els altres serveis municipals que han engegat una nova mirada en aquest sentit “social” amb aquest treball transversal, i enfortirà el treball en un caire més comunitari i amb reptes per plantejar.

Ens atrevim a dir que ens hem de replantejar noves polítiques públiques i socials per poder fer front a la nova realitat social, econòmica i sanitària que ens ha sorgit inesperadament.

Definitivament, som un servei essencial perquè és la nostra responsabilitat que es respectin els drets i els deures dels ciutadans.

Anna Vilanova, educadora social dels Serveis Socials Bàsics d'El Masnou. Col·legiada 8438. 
Han participat en l'elaboració de l'article els professionals de l'Equip Bàsic de Serveis Socials d'El Masnou.

Aquest text també s'ha publicat a la revista d'El Masnou.



El CEESC ha posat a disposició dels educadors i les educadores socials les seves eines de comunicació per tal de poder deixar testimoni de com s'està vivint aquesta crisi a nivell professional i també, per què no, a nivell personal. Poc a poc ens van arribant textos. Si vols participar en aquest espai, no dubtis en fer-nos arribar el teu article!