Una finestra a la web 2.0 que pretén que l’educació social tingui un lloc al món...

divendres, 30 de juliol de 2010

ARTTERÀPIA

Apartat d'opinió i col.laboració del CEESC:

Anna Freijomil. Artterapeuta especialitzada en acompanyament en processos de canvi. Treballa impartint ponències i cursos d’artteràpia per a diverses entitats i fundacions, entre elles la Fundació Catalana de l’Esplai i la Fundació Plataforma Educativa. Té consulta privada a Barcelona i Girona. http://www.annafreijomil.com/


Què és l’Artteràpia?

La teràpia a través de l’art, coneguda com a Artteràpia, consisteix en l’ús de diferents disciplines artístiques amb finalitats terapèutiques. Algunes de les disciplines que s’utilitzen són el dibuix, la pintura, el collage, el teatre social, l’expressió vocal i corporal, la música o musicoteràpia, la dansa, la videoteràpia, l’escultura, la fotografia, l’escriptura creativa, el treball amb mandales, les relaxacions i visualitzacions, entre d’altres.

Es basa en la idea que a través de les propostes creatives realitzades per una persona, aquesta pugui arribar a trobar el significat dels conflictes psíquics o emocionals, afavorint la seva comprensió, transformació i posterior resolució. És un treball de coneixement personal i reflexió a través de la comunicació no verbal i dels elements plàstics. És important aprendre a observar i acceptar les produccions artístiques sense emetre un judici (bonic o lleig) ja que no es demanen nocions artístiques prèvies; si no serien només tallers artístics i no és aquesta la seva finalitat. El que és realment important és el procés creatiu de la persona, i que durant la sessió aprengui a escoltar-se, a observar-se, fent un recorregut simbòlic pel seu interior. És d’aquesta manera, posant atenció en el procés i no en el resultat final, que la persona pot canalitzar i expressar els sentiments i pensaments per tal de prendre consciència de les pròpies actituds i situacions.

L’artterapeuta guia i sosté el treball en tot moment i acompanya qualsevol procés de la persona per tal que aquesta pugui arribar a experimentar una evolució.

 L’artteràpia s’aplica en àmbits diversos com ara la salut mental, presons, àmbit educatiu i d’integració social, col·lectius en risc d’exclusió social, amb famílies, nens i adolescents, gent gran, etc.

L’artteràpia es dirigeix a qualsevol persona que, per exemple, vulgui millorar el seu estat anímic, enfortir l’autoestima, despertar les facultats de l’hemisferi dret del cervell i desenvolupar el seu potencial creatiu. També és una via de creixement personal per a aquelles persones que vulguin conèixer més de si mateixes i vulguin ajuda per tal de superar algun procés pel qual estiguin passant: un dol, una malaltia, una separació de parella, maltractaments psicològics i/o físics, etc.

L’artteràpia en casos de víctimes de violència de gènere

En casos de dones que han patit violència de gènere, l’artteràpia és molt útil ja que el que aquestes dones no poden expressar verbalment es pot expressar a través de l’art, fet que facilita, finalment, l’articulació verbal dels traumes: una barreja de sentiments, pensaments i experiències que necessiten ser sanades. Els objectius principals a treballar solen ser: potenciar la reconstrucció personal de les dones; desenvolupar una autoestima assertiva, i guanyar autonomia personal, ja que sovint han sigut menyspreades i manipulades emocionalment, fins al punt de sentir-se poc capaces de fer qualsevol cosa, amb dificultat per discernir una forma sana d’estimar, d’una que no ho és. És a dir, els maltractaments es converteixen en una rutina i, al final, resulta difícil diferenciar entre allò que està bé i allò que no ho està, el que elles volen i el que no.


dijous, 29 de juliol de 2010

PROPOSTA del CGCEES de convalidació de la dipomatura en Educació Social a Títol de Grau


Com ja sabeu, amb el Pla Bolonya, la diplomatura en Educació Social ha esdevingut un Títol de Grau.
Tot i que els títols universitaris oficials anteriors al nou pla mantenen tots els seus efectes acadèmics i professionals, depèn de cada universitat reconèixer l'expedient acadèmic dels alumnes que decideixin cursar un màster o un programa de doctorat.

El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), entitat a la qual pertany el CEESC i la resta de col·legis professionals d'educadores i educadors socials de l'Estat espanyol, coneix la inquietud que aquest tema suposa per a tots aquells diplomats i diplomades en Educació Social. És per això que ja fa un temps que hi està treballant.

Tenint en compte una sèrie de factors, com ara que el Reial Decret 1224 reconeix les competències professional adquirides per experiència laboral; que en el Reial Decret 1125/2003 s'especifica que 1 crèdit ECTS equival a 25/30 hores de dedicació i aprenentatge real (és a dir, que 60 crèdits ECTS suposen de 1.500 a 1.800 hores); i que el fet que 1 any de feina en jornada de 40 hores setmanals, suposa 1.920 hores reals de dedicació i aprenentatge real, el CGCEES proposa la convalidació automàtica del títol de Graduat/ada en Educació Social a totes aquelles persones que, tenint el títol de Diplomat/ada en Educació Social, demostrin com a mínim 1 any d'experiència laboral en un àmbit vinculat a l'Educació Social i realitzin el treball de final de grau corresponent.

Us fem arribar, doncs, aquesta proposta i us mantindrem informats de com van les gestions amb la resta d'agents implicats.

dimecres, 14 de juliol de 2010

ABIMBOWÉAbimbowé, d' Alejandro Montoya PC i MORITURI, Menció especial als premis Retines 2008 del CEESC.


Aquest any 2010, els Premis Retines tornen. Anima't a participar!

dimarts, 13 de juliol de 2010

RES (revista d'educació social)


La Revista de Educación Social RES és una revista digital editada pel CGCEES (Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales) que s’integra dins del portal EDUSO
La revista vol tractar de manera monogràfica els diferents aspectes relacionats amb la professió de l’educador social i inclou diversos apartats que presenten, des de diferents punts de vista, una visió general i específica del tema central de cada edició.
 Volem que aquesta revista serveixi per fomentar la trobada, el debat i la comunicació entre els educadors socials i desitgem que esdevingui un bon instrument per al desenvolupament de l’Educació Social.

Per consultar la revista: www.eduso.net/res

dimarts, 6 de juliol de 2010

EL PLA BOLONYA (preguntes i respostes)

El Pla Bolonya afecta els professionals que estan en possessió d’una diplomatura universitària?
 
Segons la disposició addicional quarta del Real Decreto 1393/2007, del 29 octubre:

Dels títols universitaris oficials:

• Els títols universitaris oficials obtinguts en plans d'estudis anteriors mantindran tots els seus efectes acadèmics i professionals.
• Els qui, estant en possessió d'un títol oficial de Llicenciat, Arquitecte o Enginyer, pretenguin accedir a ensenyaments per accedir a un títol de Grau obtindran el reconeixement de crèdits ue sigui procedent d'acord amb el disposat al'article 13.

D’altra banda, l’article 17 diu que aquests últims podran accedir als ensenyaments oficials de Màster sense cap requisit addicional. A més, des de la seva autonomia les universitats tindran les competències necessàries per reconèixer crèdits, tenint en compte l'adequació entre les capacitats i els coneixements que es derivin dels ensenyament cursats i els previstos en el pla d'estudis dels Màster sol·licitats.

• Els titulats que estiguin en possessió del Diploma d'Estudis Avançats o que hagin assolit la suficiència investigadora podran accedir directament al Programa de Doctorat.

• Pel que fa als Diplomats, Arquitectes Tècnics o Enginyers Tècnics, s’apliquen les mateixes condicions que en els casos anteriors. Són, en tot cas, les universitats, les que podran exigir la formació addicional necessària, tenint en compte l'adequació competències/coneixements entre els estudis d'origen i els previstos en el pla d'estudis del Màster sol·licitat.

És per això que, en tots els casos, haureu de contactar amb cada Universitat concreta per saber com se substancia aquest reconeixement del vostre expedient acadèmic individual.

Recapitulant: els títols universitaris oficials anteriors a aquest Reial Decret mantenen tots els seus efectes acadèmics i professionals.
Les convalidacions o reconeixements de crèdits els sabreu quan aporteu el vostre expedient acadèmic a la universitat en què vulgueu continuar els estudis. En cas que hi hagués alguna modificació en relació amb la normativa vigent o algun canvi per part del Ministerio de Educación ho farem saber a tots els col·legiats i col·legiades a través dels nostres canals de comunicació.